Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Zarządu – Rok 2004

Menu

Menu Zwiń całość

w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na 2004 r....
zmieniająca Uchwałę Nr 13/2004 Zarządu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach z dnia 15.11.2004 r. w sprawie projektu budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkow...
w sprawie nienaliczania odsetek z tytułu nieterminowego wpłacania przez Gminy - członków Związku - udziałów na rzecz Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na 2004 r....
w sprawie projektu budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na 2005 r....
w sprawie odstąpienia od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebczu”...
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach za I półrocze 2004 roku....
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem....
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę i montaż 5-ciu rejestratorów z trójosiowym czujnikiem akceleromet...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na 2004 r....
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż rejestratorów z trójwymiarowym czujnikiem akcelerometrycznym do pomiaru drgań gruntu....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na 2004 r....
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Zarządu do powierzenia Kierownikowi Biura prowadzenia bieżących spraw Biura Zarządu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach....
w sprawie nienaliczania odsetek z tytułu nieterminowego wpłacania przez Gminy - członków Związku - udziałów na rzecz Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach....
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach za 2003 rok....
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Rozbudowa infrastruktury turystycznej na obszarze Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego”....
zmieniająca uchwałę nr 17/2003 Zarządu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach z dnia 04.12.2003 r. w sprawie projektu budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkow...

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST