Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Zarządu – Rok 2005

Menu

Menu Zwiń całość

w sprawie deklaracji współfinansowania utworzenia całodobowego ambulatorium chirurgicznego na bazie Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych S.A. w Polkowicach....
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów....
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów....
zmieniająca uchwałę nr 13/2005 Zarządu Związku Gmin "Zagłębia Miedziowego" w Polkowicach z dnia 21.10.2005 r. w sprawie projektu budżetu Związku Gmin "Zagłębia Miedziowego" w Polkowicach na...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin "Zagłębia Miedziowego" w Polkowicach na 2005 r....
w sprawie projektu budżetu Związku Gmin "Zagłębia Miedziowego" w Polkowicach na 2006 r....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin "Zagłębia Miedziowego" w Polkowicach na 2005 r....
w sprawie nienaliczania odsetek z tytułu nieterminowego wpłacania przez Gminy - członków Związku - udziałów na rzecz Związku Gmin "Zagłębia Miedziowego" w Polkowicach...
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 9/2005 Zarządu Związku Gmin "Zagłębia Miedziowego" w Polkowicach z dnia 15.09.2005 r....
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Związku Gmin "Zagłębia Miedziowego" w Polkowicach na 2005 r....
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin "Zagłębia Miedziowego" w Polkowicach za I półrocze 2005 roku....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin "Zagłębia Miedziowego" w Polkowicach na 2005 r....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin "Zagłębia Miedziowego" w Polkowicach na 2005 r....
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia na wydanie przewodnika turystycznego obszaru Związku Gmin "Zagłębia Miedziowe...
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wydanie przewodnika turystycznego obszaru Związku Gmin "Zagłębia Miedziowego"...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin "Zagłębia Miedziowego" w Polkowicach na 2005 r....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin "Zagłębia Miedziowego" w Polkowicach na 2005 r....
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin "Zagłębia Miedziowego" w Polkowicach za 2004 rok....

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST