Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Zarządu – Rok 2006

Menu

Menu Zwiń całość

w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2006 r....
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów....
w sprawie projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2007 r....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2006 r....
w sprawie informacji kwartalnej z realizacji budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach za III kwartał 2006 roku....
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów....
w sprawie ogłoszenia konkursu na świadczenia zdrowotne....
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia na realizację akcji edukacyjnej....
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę 8 wiat drewnianych....
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację akcji edukacyjnej....
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 8 wiat drewnianych....
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin "Zagłębia Miedziowego" w Polkowicach za I półrocze 2006 roku. ...
w sprawie informacji kwartalnej z realizacji budżetu Związku Gmin "Zagłębia Miedziowego" w Polkowicach za II kwartał 2006 roku....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin "Zagłębia Miedziowego" w Polkowicach na 2006 r....
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę namiotów....
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę namiotów....
w sprawie informacji rocznej z realizacji budżetu Związku Gmin "Zagłębia Miedziowego" w Polkowicach za 2005 r....
w sprawie nie naliczania odsetek z tytułu nieterminowego wpłacania przez Gminy - członków Związku - udziałów na rzecz Związku Gmin "Zagłębia Miedziowego" w Polkowicach....
w sprawie informacji kwartalnej z realizacji budżetu Związku Gmin "Zagłębia Miedziowego" w Polkowicach za I kwartał 2006 roku....
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin "Zagłębia Miedziowego" w Polkowicach za 2005 rok....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin "Zagłębia Miedziowego" w Polkowicach na 2006 r....
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów....
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów....

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST