Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Zarządu – Rok 2007

Menu

Menu Zwiń całość

w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2007 r....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2007 r....
w sprawie projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2008 r....
w sprawie informacji kwartalnej z realizacji budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach za III kwartał 2007 roku....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2007 r....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2007 r....
w sprawie ustalenia ilości etatów dla poszczególnych stanowisk pracy w Biurze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach...
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach za I półrocze 2007 roku...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2007 r....
w sprawie w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2007 r....
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie koncepcji rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej w gminach Zwi...
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie koncepcji techniczno – organizacyjnej subregionalnej sieci IT d...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2007 r....
w sprawie informacji kwartalnej z realizacji budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach za I kwartał 2007 roku. ...
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane z projektem pn. ";Pomoc techniczna w zakresie rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej w sześciu gminach n...
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji techniczno - organizacyjnej subregionalnej sieci IT dla obszaru ZGZM w ramach projektu pn. "Społeczeń...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2007 r....
w sprawie ogłoszenia konkursu na świadczenia zdrowotne....
w sprawie informacji rocznej z realizacji budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach za 2006 r....
w sprawie ustalenia ilości etatów dla poszczególnych stanowisk pracy w Biurze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach....
w sprawie skierowania pod obrady Zgromadzenia uchwały dotyczącej likwidacji Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami "Zielone Zagłębie Miedziowe" Sp. z o.o....
w sprawie ustalenia ilości etatów dla poszczególnych stanowisk pracy w Biurze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach....
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach za 2006 rok....
w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnionych funkcji złożonych przez Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach....

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST