Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Zarządu – Rok 2008

Menu

Menu Zwiń całość

w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2008 r....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2008 r....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2008 r....
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia na obsługę systemu selektywnej zbiórki odpadów....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2008 r....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2008 r....
w sprawie projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2009 r....
zmieniająca Uchwałę Nr 21/2008 Zarządu ZGZM z dnia 02.10.2008 r. w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych....
w sprawie informacji kwartalnej z realizacji budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach za III kwartał 2008 roku....
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę systemu selektywnej zbiórki odpadów....
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia na przygotowanie do druku, druk i dostawę albumu fotograficznego pt. „Kraina ...
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na druk i dostawę albumu fotograficznego pt. „Kraina Miedzi”....
w sprawie w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach za I półrocze 2008 roku....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2008 r....
w sprawie informacji kwartalnej z realizacji budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach za II kwartał 2008 roku....
w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2008 r....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2008 r....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2008 r....
w sprawie informacji kwartalnej z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach za I kwartał 2008 roku....
w sprawie informacji rocznej z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach za 2007 r....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2008 r....
w sprawie informacji o realizacji Programu współpracy Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2007 roku....
w sprawie sprawozdania o dokonanych umorzeniach, odroczeniach lub rozłożeniach na raty spłat należności Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach w 2007 r....
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach za 2007 rok....
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w 2008....
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Przewodniczącemu Zarządu do podpisania umowy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A....
zmieniająca uchwałę Nr 22/2007 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2008r....

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST