Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Zarządu – Rok 2009

Menu

Menu Zwiń całość

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych, piśmienniczych i plastycznych w projekcie pn. „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszk...
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę gotowych produktów żywnościowych w ramach „drugiego śniadania” do punktów przedszkolnych realizowanych w pr...
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług z zakresu logopedii dla dzieci w wieku 3-5 lat w projekcie pn. „Zwiększenie dostępu do edukacji przed...
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług edukacyjnych z zakresu prowadzenia zajęć z języka angielskiego w projekcie pn. „Zwiększenie dostęp...
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zabawek, pomocy naukowych i dydaktycznych w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej d...
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu RTV w ramach programu „Doposażenie placówek oświatowych na obszarze ZGZM”....
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia pracowni językowych do placówek oświatowych w ramach programu „Doposażenie placówek oświatowych...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2009 r....
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług szkolnictwa podstawowego w ramach projektu pn. „Równać szanse – poszerzenie oferty edukacyjnej szk...
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, akcesoriów komputerowych oraz tablic interaktywnych w ramach projekt...
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze 2009 roku....
w sprawie ustalenia ilości etatów dla poszczególnych stanowisk pracy w Biurze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach....
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, akcesoriów komputerowych oraz sprzętu RTV w ramach projektu pn. „...
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z terenu Związku Gmin Zagłę...
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli dla placówek oświatowych w ramach „Programu doposażenia placówek oświatowych na obszarze ZGZM”....
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tablic interaktywnych dla placówek oświatowych w ramach „Programu doposażenia placówek oświatowych na obszarz...
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego dla placówek oświatowych w ramach „Programu doposażenia placówek ośw...
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o uzyskanie dofinansowania projektu pn. Budowa subregionalnej sieci IT ze środków RPO...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2009 r....
w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Zarządu....
w sprawie informacji kwartalnej z realizacji budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach za II kwartał 2009 roku....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2009 r....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2009 r....
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zarządzanie projektem pn. „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedzi...
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zarządzanie projektem pn. „Równać szanse – poszerzenie oferty edukacyjnej szkół podstawowych na terenie Związku Gmi...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2009 r....
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” nr wniosku WNDPOKL. 09.01.01-02-084/08 dof...
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zakup i dostawę notebooków....
w sprawie informacji kwartalnej z realizacji budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach za I kwartał 2009 roku....
w sprawie informacji rocznej z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach za 2008 r....
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Równać szanse – poszerzenie oferty edukacyjnej szkół podstawowych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach” nr wniosk...
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę notebooków....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2009 r....
w sprawie informacji o realizacji Programu współpracy Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2008 roku....
w sprawie sprawozdania o dokonanych umorzeniach, odroczeniach lub rozłożeniach na raty spłat należności Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach w 2008 r....
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach za 2008 rok....
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samochodu służbowego....
w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych....
w sprawie zmian w budŜecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2009 r....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2009 r....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2009 r....
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę podręczników dla nauczycieli, kart pracy dla dzieci oraz pomocy logopedycznych w ramach projektu pn. „Zwiększen...
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tablic interaktywnych w ramach projektu pn. „Równać szanse – poszerzenie oferty edukacyjnej szkół podstawowy...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2009 r....
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Przewodniczącemu Zarządu do podpisania umów z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A....
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriów komputerowych w ramach projektu pn. „Równać szans...
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę systemu selektywnej zbiórki odpadów....
w sprawie ustalenia ilości etatów dla poszczególnych stanowisk pracy w Biurze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach....
w sprawie projektu uchwały budŜetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2010 r....
w sprawie informacji kwartalnej z realizacji budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach za III kwartał 2009 roku....
w sprawie zmian w budŜecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2009 r....
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie graficzne, druk i dostawę: kalendarzy ściennych, wizytówek i papieru firmowego....
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Równać szanse – poszerzenie oferty edukacyjnej szkół podstawowyc...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2009 r....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2009 r....

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST