Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Zarządu – Rok 2010

Menu

Menu Zwiń całość

w sprawie projektu uchwały budżetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2011 r....
w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego....
w sprawie informacji kwartalnej z realizacji budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach za III kwartał 2010 roku....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2010 r....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2010 r....
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę systemu selektywnej zbiórki odpadów....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2010 r....
w sprawie wytycznych, szczegółowości i terminów opracowania materiałów pianistycznych do projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2011 rok....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2010 r....
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze 2010 roku....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2010 r....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2010 r....
w sprawie informacji kwartalnej z realizacji budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za II kwartał 2010 roku....
w sprawie zlecenia opracowania drugiego wariantu przebiegu sieci IT w ramach projektu pn. „Budowa subregionalnej sieci IT na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2010 r....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2010 r....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2010 r....
w sprawie informacji kwartalnej z realizacji budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach za I kwartał 2010 roku....
w sprawie informacji rocznej z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2009 r....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2010 r....
w sprawie informacji o realizacji Programu współpracy Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2009 roku....
w sprawie sprawozdania o dokonanych umorzeniach, odroczeniach lub rozłożeniach na raty spłat należności Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach w 2009 r....
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2009 rok. ...
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę podręczników dla nauczycieli, kart pracy dla dzieci oraz pomocy logopedycznych w ramach ...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2010 r....
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług szkolnictwa podstawowego w ramach projektu pn. "Równać szanse - poszerzenie oferty edukacyjnej szkół ...

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST