Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Zarządu – Rok 2011

Menu

Menu Zwiń całość

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umów z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A.....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2011 rok....
w sprawie zmiany uchwały nr 30/11 Zarządu ZGZM z dnia 01.12.2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego pn. "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka l...
w sprawie zmiany uchwały nr 30/11 Zarządu ZGZM z dnia 01.12.2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego pn. "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka l...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2011 rok....
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego pn. "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego" na 20...
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na obsługę systemu selektywnej zbiórki odpadów....
w sprawie projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2012 rok....
w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2012-2015....
w sprawie informacji kwartalnej z realizacji budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za III kwartał 2011 roku....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2011 rok....
w sprawie wytycznych, szczegółowości i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2012 rok....
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu Programu współpracy Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwie...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2011 rok....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2011 rok....
w sprawie informacji kwartalnej z realizacji budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za II kwartał 2011 roku....
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze 2011 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2011 rok....
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne....
w sprawie zmiany uchwały Nr 49/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia ilości etatów dla poszczególnych stanowisk pracy w Biurze Związ...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2001 rok....
w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2011 rok....
w sprawie zmiany uchwały Nr 49/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia ilości etatów dla poszczególnych stanowisk pracy w Biurze Związ...
w sprawie informacji kwartalnej z realizacji budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I kwartał 2011 roku....
w sprawie informacji rocznej z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2010 r....
w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych....
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz informacji o stanie mienia za 2010 rok....
w sprawie zmiany uchwały Nr 36/10 w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie uchwalenia Programu współpracy Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z organizacjami poz...

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST