Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Zarządu – Rok 2012

Menu

Menu Zwiń całość

w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2012 r....
w sprawie wykazu stanowisk pracy oraz ilości etatów dla poszczególnych stanowisk pracy w Biurze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2012 r....
w sprawie projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2013 rok....
w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2013-2023. ...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2012 r. ...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2012 r....
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu Programu współpracy Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwie...
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na obsługę systemu selektywnej zbiórki odpadów....
w sprawie informacji kwartalnej z realizacji budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za III kwartał 2012 roku....
w sprawie zasad korzystania ze służbowych kart płatniczych w Biurze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2012 r....
w sprawie wytycznych, szczegółowości i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2013 rok...
w sprawie wykazu stanowisk pracy oraz ilości etatów dla poszczególnych stanowisk pracy w Biurze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2012 r....
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze 2012 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu...
w sprawie wykazu stanowisk pracy oraz ilości etatów dla poszczególnych stanowisk pracy w Biurze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2012....
w sprawie informacji kwartalnej z realizacji budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za II kwartał 2012 roku....
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego pn. Program profilaktyki raka płuc na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2012 r....
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego pn. Oswoić przestrzeń - zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu ruchu oraz uszkodzeniem obw...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2012 r....
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2012 r....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2012 r....
w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej....
w sprawie informacji kwartalnej z realizacji budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I kwartał 2012 roku....
w sprawie informacji rocznej z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2011 r....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2012 r....
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz informacji o stanic mienia za 2011 rok....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2012 r....
w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych....
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego pn. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2012...

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST