Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Zarządu – Rok 2013

Menu

Menu Zwiń całość

w sprawie wykazu stanowisk pracy oraz ilości etatów dla poszczególnych stanowisk pracy w Biurze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego ...
w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych...
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na wypompowywanie odcieków z pojemników półpodziemnych na zmieszane odpady komunalne...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2013 r....
w sprawie zmiany uchwały nr 71/13 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod...
w sprawie udzielenia upoważnienia do zawarcia aktu notarialnego...
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie uzupełniających usług dotyczących „Odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Związku Gmin Zagłębi...
na utrzymanie pojemników półpodziemnych w należytym stanie sanitarnym i porządkowym...
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Pogotowie śmieciowe”...
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania pn. „Nowy system gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin ...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2013 r....
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia negocjacji w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej...
w sprawie projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2014 rok...
w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2014-2033...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2013 r....
w sprawie informacji kwartalnej z realizacji budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za III kwartał 2013 roku...
w sprawie zmiany uchwały Nr 55/13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2013-2033...
w sprawie zmiany uchwały Nr 56/13 w sprawie wytycznych do projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2014 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku na...
w sprawie zmiany Uchwały Nr 34/13 w sprawie ustalenia proporcji dla wydatków administracyjnych Związku Gmin Zagłębia Miedziowego dla rozliczenia systemu gospodarowania odpadami...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2013 r....
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących przygotowania terenu pod osiedlowe punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych...
w sprawie wytycznych do projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2014 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2014-2034...
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2013-2033...
w sprawie zmiany uchwały nr 53/13 z 26.09.2013 r. w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących przygotowania terenu pod osiedlowe punkty...
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących przygotowania terenu pod osiedlowe punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2013 r....
w sprawie zmiany Uchwały Nr 17/12 Zarządu ZGZM z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie wykazu stanowisk pracy oraz ilości etatów dla poszczególnych stanowisk pracy w Biurze Związku Gmin Zagłębia Mie...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2013 r....
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie uzupełniających robót budowlanych dotyczących przygotowania terenu pod osiedlowe punkty selektywnego zbierania odpadów ...
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie uzupełniających robót budowlanych dotyczących przygotowania terenu pod osiedlowe punkty selektywnego zbierania odpadów ...
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie uzupełniających robót budowlanych dotyczących przygotowania terenu pod osiedlowe punkty selektywnego zbierania odpadów ...
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie uzupełniających robót budowlanych dotyczących przygotowania terenu pod osiedlowe punkty selektywnego zbierania odpadów ...
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie uzupełniających robót budowlanych dotyczących przygotowania terenu pod osiedlowe punkty selektywnego zbierania odpadów ...
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie uzupełniających robót budowlanych dotyczących przygotowania terenu pod osiedlowe punkty selektywnego zbierania odpadów ...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2013 r....
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze 2013 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu...
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji technicznej dla przygotowania terenu pod osiedlowe punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych...
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na transport pojemników...
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie uzupełniających robót budowlanych dotyczących przygotowania terenu pod osiedlowe punkty selektywnego zbierania odpadów ...
w sprawie zmiany Uchwały Nr 35/13 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówień publicznych na wykonanie uzupełniających rob...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2013 r....
w sprawie informacji kwartalnej z realizacji budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za II kwartał 2013 roku...
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówień publicznych na wykonanie uzupełniających robót budowlanych dotyczących przygotowania terenu pod osiedlowe punkty selektywnego zbierania odpadów k...
w sprawie ustalenia proporcji dla wydatków administracyjnych Związku Gmin Zagłębia Miedziowego dla rozliczenia systemu gospodarowania odpadami...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2013 r....
w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń...
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na transport pojemników do zbiórki odpadów o poj. 1,1 m3...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2013 r....
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Inspektorowi ds. gospodarki odpadami...
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Działu Gospodarki Odpadami...
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących przygotowania terenu pod osiedlowe punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2013 r....
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na transport pojemników do zbiórki odpadów...
w sprawie zmiany uchwały nr 11/13 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowani...
w sprawie informacji rocznej z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2012 r....
w sprawie zmiany uchwały nr 11/13 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowa...
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących przygotowania terenu pod osiedlowe punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2013 r....
w sprawie informacji kwartalnej z realizacji budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I kwartał 2013 roku...
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego pn. „Oswoić przestrzeń - zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu ruchu oraz uszkodzeniem ...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2013 r....
w sprawie zmiany Uchwały Nr 17/12 Zarządu ZGZM z dnia 26 lipca 2012 r. wykazu stanowisk pracy oraz ilości etatów dla poszczególnych stanowisk pracy w Biurze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na dostawę pojemników do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych...
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz informacji o stanie mienia za 2012 rok http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?yea...
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2013 - 2023...
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kancelarii Brokerskiej WTB Sp. z o.o....
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości...
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji technicznej dla przygotowania terenu pod osiedlowe punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych...
w sprawie upoważnienia członka Zarządu do pełnienia w zastępstwie funkcji Przewodniczącego Zarządu...
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Zarządu do składania jednoosobowo oświadczeń woli...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2013 r....
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” n...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2013 r....
w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2013 r....
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na zastępstwo inwestycyjne dla zadania pn. „Przygotowanie terenu pod osiedlowe punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych” o...
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na dostawę pojemników do zbiórki odpadów...

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST