Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Zarządu – Rok 2015

Menu

Menu Zwiń całość

w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2015 r....
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na transport pojemników...
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym...
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ramach edukacji ekologicznej...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2015 r....
w sprawie projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2016 rok...
w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2016-2033...
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych...
w sprawie informacji kwartalnej z realizacji budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za III kwartał 2015 roku...
w sprawie wytycznych do projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2016 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2016-2033...
w sprawie ustalenia proporcji dla wydatków administracyjnych Związku Gmin Zagłębia Miedziowego dla rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2015 r....
w sprawie udzielenia upoważnienia do zawiadamiania organów ścigania o popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa związanego z działalnością Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2015 r....
w sprawie informacji kwartalnej z realizacji budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za II kwartał 2015 roku...
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2015 r....
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz ...
w sprawie zmiany wykazu stanowisk pracy oraz ilości etatów dla poszczególnych stanowisk pracy w Biurze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych...
w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości...
w sprawie uchylenia upoważnienia do nadawania klauzuli wykonalności tytułowi wykonawczemu oraz do prowadzenia postępowania egzekucyjnego...
w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych...
w sprawie informacji rocznej z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2014 r....
w sprawie funkcjonowania monitoringu wizyjnego Osiedlowych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych...
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na administrowanie Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych...
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie uzupełniających usług dotyczących „Odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Związku Gmin Zagłębi...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2015 r....
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz informacji o stanie mienia za 2014 rok http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx...
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz ...
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Zarządu do składania jednoosobowo oświadczeń woli...
w sprawie upoważnienia członka Zarządu do pełnienia w zastępstwie funkcji Przewodniczącego Zarządu...
w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2015 r....
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” n...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2015 r....

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST