Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Zarządu – Rok 2016

Menu

Menu Zwiń całość

w sprawie projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2017 rok...
w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2017-2033...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2016 r....
w sprawie wytycznych do projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2017 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2017-2033...
w sprawie informacji kwartalnej z realizacji budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za III kwartał 2016 roku...
w sprawie udzielenia upoważnienia do sporządzania tytułów wykonawczych...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2016 r....
w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2016 r....
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu...
w sprawie zmiany wykazu stanowisk pracy oraz ilości etatów dla poszczególnych stanowisk pracy w Biurze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie informacji kwartalnej z realizacji budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za II kwartał 2016 roku...
w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości...
w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych i postanowień...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2016 r....
w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Biura Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie udzielenia upoważnienia w zakresie ulg w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...
w sprawie udzielenia upoważnienia w zakresie ulg w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...
w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń...
w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń...
w sprawie udzielenia upoważnienia w zakresie ulg w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...
w sprawie udzielenia upoważnienia w zakresie ulg w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...
w sprawie informacji kwartalnej z realizacji budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I kwartał 2016 roku...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2016 r....
w sprawie przekazania sprzętu komputerowego...
w sprawie uchylenia uchwały Nr 25/16 z dnia 11.04.2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania zużytych pojemników do zbiórki odpadów...
w sprawie upoważnienia członka Zarządu do pełnienia w zastępstwie funkcji Przewodniczącego Zarządu...
w sprawie nieodpłatnego przekazania zużytych pojemników do zbiórki odpadów...
w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2016 r....
w sprawie informacji rocznej z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2015 r....
w sprawie nieodpłatnego przekazania zużytych pojemników do zbiórki odpadów...
w sprawie udzielenia upoważnienia do zawiadamiania organów ścigania o popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa związanego z działalnością Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie udzielenia upoważnienia do zawiadamiania organów ścigania o popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa związanego z działalnością Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie udzielenia upoważnienia do zawiadamiania organów ścigania o popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa związanego z działalnością Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie udzielenia upoważnienia do sporządzania i przesyłania rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi...
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi...
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi...
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na zakup pojemników półpodziemnych do zbiórki odpadów komunalnych...
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2016-2033....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2016 r....
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz informacji o stanie mienia za 2015 rok...
w sprawie nieodpłatnego przekazania zużytych pojemników do zbiórki odpadów...
w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2016 r....
w sprawie zmiany uchwały Nr 16/15 z dnia 2 czerwca 2015 r. upoważnienia do przeprowadzania kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne...
w sprawie zmiany uchwały Nr 46/14 z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia...
w sprawie zmiany uchwały Nr 39/14 z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia...
w sprawie zmiany uchwały Nr 38/14 z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia...
w sprawie zmiany uchwały Nr 34/14 z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do sporządzania tytułów wykonawczych...
w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2016 r....

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST