Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Zarządu – Rok 2019

Menu

Menu Zwiń całość

w sprawie przyjęcia projektu zmiany statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie udzielenia upoważnienia do zawiadamiania organów ścigania o popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa na szkodę Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi...
w sprawie udzielenia upoważnienia do sporządzania i przesyłania rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi  ...
w sprawie udzielenia upoważnienia w zakresie ulg w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...
w sprawie cofnięcia udzielonych upoważnień i pełnomocnictw...
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych z t...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2019 r....
w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania postanowień i zaświadczeń...
w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń...
w sprawie udzielenia upoważnienia do sporządzania tytułów wykonawczych...
w sprawie cofnięcia upoważnienia udzielonego uchwałą Nr 43/18 z dnia 15.11.2018 r....
w sprawie udzielenia upoważnienia w zakresie ulg w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...
w sprawie cofnięcia upoważnienia udzielonego uchwałą Nr 20/18 z dnia 07.06.2018 r....
w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych...
w sprawie upoważnienia członka Zarządu do pełnienia w zastępstwie funkcji Przewodniczącego Zarządu...
w sprawie uchylenia udzielonych upoważnień...

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST