Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Zgromadzenia – Rok 2003

Menu

Menu Zwiń całość

w sprawie ustalenia regulaminu Komisji Rewizyjnej Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach....
w sprawie zmian Statutu Związku Międzygminnego Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach. ...
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na 2003 rok....
w sprawie propozycji zmian w Statucie Związku Międzygminnego Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego”. ...
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na 2003 rok. ...
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach za wykonanie budżetu w 2002 r....
w sprawie nieodpłatnego przekazania gminom należącym do Związku operatów szacunkowych określenia wartości nieruchomości związanych z gospodarką odpadami, opracowanych na zlecenie Związku Gm...
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/93/2002 Zgromadzenia Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach z dnia 02.10.2002r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Zarządu ZGZM w Polkowica...
w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach....
w sprawie wyboru członków Zarządu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach....
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach....
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach....
w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach...
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach....
w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnionych funkcji przez Zarząd Związku...

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST