Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Zgromadzenia – Rok 2007

Menu

Menu Zwiń całość

zmieniająca Uchwałę Nr IV/24/07 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 10.09.2007 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego "Związku Gmin Zagł...
w sprawie zmiany przeznaczenia udzielonej pomocy finansowej dla gmin należących do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego ...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2007 r....
w sprawie zaopiniowania kandydata na Głównego Księgowego Związku. ...
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2007 rok. ...
w sprawie zmian Statutu Związku Międzygminnego "Związku Gmin Zagłębia Miedziowego" w Polkowicach. ...
zmieniająca Uchwałę Nr II/15/07 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 23.04.2007 r. w sprawie Statutu Biura Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. ...
w sprawie nieodpłatnego przekazania na własność gmin: Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Pęcław, Polkowice, Przemków i Radwanice pojemników do selektywnej zbiórki odpadów....
w sprawie zmian Statutu Związku Międzygminnego "Związku Gmin Zagłębia Miedziowego" w Polkowicach....
w sprawie likwidacji Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami "Zielone Zagłębie Miedziowe" Sp. z o.o....
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2007 rok....
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach za wykonanie budżetu w 2006 roku. ...
w sprawie nieodpłatnego przekazania na własność gmin: Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Pęcław, Polkowice, Przemków i Radwanice wiat drewnianych ...
w sprawie Regulaminu organizacyjnego Biura Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach....
w sprawie Statutu Biura Związku Gmin Zagłębia Miedziowego....
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2007 roku....
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin należących do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego....
w sprawie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2007 rok. ...
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach ...
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach....
w sprawie wysokości diet dla członków Zgromadzenia i Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach....
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach....
w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach....
w sprawie wyboru członków Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach....
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach....
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach....
w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach....
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach....
w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnionych funkcji złożonych przez Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach....

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST