Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Zgromadzenia – Rok 2008

Menu

Menu Zwiń całość

w sprawie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2009 rok....
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2009 roku....
w sprawie ustalenia wydatków budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008, określenia terminów dokonania tych wydatków oraz u...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2008 r....
w sprawie wyboru członków Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach....
w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego....
w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnionej funkcji złożonej przez Zastępcę Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2008 r....
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gaworzyce....
zmieniająca Uchwałę Nr IV/24/07 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 10.09.2007 r. w sprawie zmian Statutu Związku Międzygminnego „Związku Gmin Zagłębia Mie...
w sprawie procedury uchwalania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu....
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2008 r....
w sprawie procedury uchwalania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu....
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach za I półrocze....
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2008 r....
w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego na własność gmin: Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Pęcław, Polkowice, Przemków i Radwanice oraz Powiatu Polkowickiego...
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2008 r....
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach za wykonanie budżetu w 2007 roku....
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2008 roku....
w sprawie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2008 rok....

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST