Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Zgromadzenia – Rok 2011

Menu

Menu Zwiń całość

w sprawie ustalenia wydatków budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011, określenia terminów dokonania tych wydatków oraz ustalenia ich p...
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2011 rok....
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego....
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal...
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2011 rok....
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego....
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2011 rok....
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego....
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za wykonanie budżetu w 2010 roku....
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w 2010 roku....
w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Biura Związku Gmin Zagłębia Miedziowego....
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego....
w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego....
w sprawie wyboru członków Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego....
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego....
w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnionej funkcji złożonej przez Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. ...
w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnionej funkcji złożonej przez Zastępcę Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego....
w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji rewizyjnej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego....
w sprawie nieodpłatnego przekazania pomocy dydaktycznych na własność gmin....
w sprawie zmiany uchwały nr XXII/82/10 Zgromadzenia ZGZM z dnia 9 listopada 2010 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarzą...
w sprawie uchwały budżetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2011 rok. http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2011/99/1592...
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego....

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST