Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Zgromadzenia – Rok 2014

Menu

Menu Zwiń całość

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jerzmanowa...
w sprawie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2015 rok http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=141 ...
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2015-2033....
w sprawie ustalenia wydatków budżetu  Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014, określenia terminów dokonania tych wydatków oraz ustalenia ich...
w sprawie zmian budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2014 rok...
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2014-2033....
w sprawie zmian Statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie zmian budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2014 rok...
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2014-2033...
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/76/13 z dnia 6 czerwca 2013 r. Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadam...
w sprawie zmian budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2014 rok...
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2014-2033...
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2013 r....
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w 2013 r....
w sprawie zmian budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2014 rok...
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2014-2033...
w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie zmian budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2014 rok...
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2014-2033....

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST