Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Zgromadzenia – Rok 2016

Menu

Menu Zwiń całość

w sprawie zmian budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2016 rok...
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2016-2033...
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Przemków...
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Polkowice...
w sprawie zmiany uchwały nr VIII/57/16 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności...
w sprawie nieuwzględnienia skargi „VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA” Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach z dnia 6 czerwca 2016 r. na uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty...
w sprawie nieuwzględnienia skargi „SANDEN MANUFACTURING POLAND” Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach z dnia 6 czerwca 2016 r. na uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opł...
w sprawie nieuwzględnienia skargi „SITECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach z dnia 6 czerwca 2016 r. na uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie...
w sprawie nieuwzględnienia skargi „VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA” Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach z dnia 6 czerwca 2016 r. na uchwałę w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemnos...
w sprawie nieuwzględnienia skargi „SANDEN MANUFACTURING POLAND” Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach z dnia 6 czerwca 2016 r. na uchwałę w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojem...
w sprawie nieuwzględnienia skargi „SITECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach z dnia 6 czerwca 2016 r. na uchwałę w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz przekazan...
w sprawie nieuwzględnienia skargi „VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA” Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach z dnia 6 czerwca 2016 r. na uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli ...
w sprawie nieuwzględnienia skargi „SANDEN MANUFACTURING POLAND” Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach z dnia 6 czerwca 2016 r. na uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicie...
w sprawie nieuwzględnienia skargi „SITECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach z dnia 6 czerwca 2016 r. na uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na...
w sprawie nieodpłatnego przekazania zużytych pojemników do zbiórki odpadów...
w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wysokości c...
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/15 z dnia 01.10.2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi http://edzienniki.duw.pl/duw/#/legalact...
w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności   http://edzienniki.duw.pl/duw/#/legalact/2016/3602/  ...
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2015 r....
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w 2015 r....
w sprawie zawiązania stosunku pracy i ustalenia wynagrodzenia dla Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego  ...
w sprawie wyboru członka Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnionej funkcji złożonej przez Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie zmiany uchwały nr V/42/15 Zgromadzenia ZGZM z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w zakresie ...
w sprawie zmiany uchwały nr IV/31/15 Zgromadzenia ZGZM z dnia 1 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wł...
w sprawie nieuwzględnienia skargi KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 29 marca 2016 r. oraz przekazania skargi wraz z odpowiedzią do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocł...
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/15 z dnia 01.10.2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails...
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/15 z dnia 01.10.2015 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=212...
w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/15 z dnia 22.06.2015 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komu...
w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr IV/29/15 z dnia 01.10.2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego http://edzienniki.duw.pl/...

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST