Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Zgromadzenia – Rok 2017

Menu

Menu Zwiń całość

w sprawie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2018 rok...
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2018-2033...
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/82/17 z dnia 06.04.2017 r. w sprawie nawiązania stosunku pracy i ustalenia wynagrodzenia dla Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/15 z dnia 05.02.2015 r. w sprawie nawiązania stosunku pracy i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/88/17 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dop...
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2017-2033...
w sprawie zmian budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2017 rok...
w sprawie zmian statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej &nbs...
w sprawie zmian budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2017 rok...
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2017-2033...
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2016 r....
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w 2016 r....
w sprawie nawiązania stosunku pracy i ustalenia wynagrodzenia dla Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie wyboru członka Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnionej funkcji złożonej przez Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie zmian budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2017 rok...
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/15 z dnia 01.10.2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...
w sprawie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2017 rok...
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2017-2033...

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST