Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Zgromadzenia – Rok 2018

Menu

Menu Zwiń całość

w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na wprowadzanie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych w zakresie należności publicznoprawnych, podlegających e...
w sprawie zmian budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2018 rok...
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2018-2033...
w sprawie wyrażenia woli poparcia postulatu dotyczącego wprowadzenia regulacji prawnej w ustawie o samorządzie gminnym przewidującej możliwość wypłaty wynagrodzeń nieetatowym członkom zarzą...
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3454...
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3453...
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/100/18 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie nawiązania stosunku pracy i ustalenia wynagrodzenia dla Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/15 z dnia 05.02.2015 r. w sprawie nawiązania stosunku pracy i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2017 r....
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w 2017 r....
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie odwołania Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie zmiany Uchwały Zgromadzenia ZGZM w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych http://edzienniki.duw.pl/duw/#/legalact/2018/1...
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi http://edzienniki.duw.pl/duw/#/legalact/2018/1724/...
w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności http://edzienniki.duw.pl/duw/#/legalact/2018/172...
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego http://edzienniki.duw.pl/duw/#/legalact/2018/1722/...
w sprawie zmian budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2018 rok...
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Zawiązku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2018-2033...
w sprawie nawiązania stosunku pracy i ustalenia wynagrodzenia dla Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie wyboru członka Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnionej funkcji złożonej przez Wiceprzewodniczącego...

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST