Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Zgromadzenia – Rok 2019

Menu

Menu Zwiń całość

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów komunalnych...
w sprawie zmian budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2019 rok...
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2019-2033...
w sprawie wyboru członka Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2018 r....
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w 2018 r....
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie wyboru członków Komisji skarg, wniosków i petycji Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie zmiany statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie cofnięcia wyrażonej zgody na wprowadzanie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych w zakresie należności publicznoprawnych, podlegających egzekucji administracyjnej http...
w sprawie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2019 rok http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=3492...
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2019-2033...
w sprawie nawiązania stosunku pracy i ustalenia wynagrodzenia dla Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie nawiązania stosunku pracy i ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie zmiany statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego  ...
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie wyboru członków Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST