Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Biuletyn Informacji Publicznej

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz administrowanie Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Menu

Menu Zwiń całość

3 czerwca 2019, Cecylia Brzóska

2019.06.03

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  – plik pdf,
Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  – plik pdf,
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy  – plik pdf, – plik doc,
Załącznik nr 2a do SIWZ – Formularz cenowy  – plik pdf, – plik doc,
Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstawy do wykluczenia oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – w formie jedn. dokumentu  – plik pdf, – plik doc,
Załącznik nr 4 do SIWZ – Informacja dotycząca grupy kapitałowej  – plik pdf, – plik doc,
Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych  – plik pdf,  – plik doc,
Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz usług  – plik pdf, – plik doc,
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz osób  – plik pdf, – plik doc,
Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy  – plik pdf,
Załącznik nr 9 do SIWZ – Oświadczenie – wykaz instalacji  – plik pdf, – plik doc,

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Wykaz punktów gromadzenia odpadów z nieruchomości jednorodzinnych  – plik xls
Załącznik nr 1.1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Chocianów – plik xls
Załącznik nr 1.2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Gaworzyce – plik xls
Załącznik nr 1.3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Grębocice – plik xls
Załącznik nr 1.4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Jerzmanowa – plik xls
Załącznik nr 1.5 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Pęcław – plik xls
Załącznik nr 1.6 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Polkowice – plik xls
Załącznik nr 1.7 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Przemków – plik xls
Załącznik nr 1.8 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Radwanice – plik xls
Załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Wykaz punktów gromadzenia odpadów z nieruchomości wielorodzinnych – plik xls
Załącznik nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Wykaz punktów gromadzenia odpadów z nieruchomości wielorodzinnych – plik xls
Załącznik nr 4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Wykaz punktów gromadzenia odpadów z nieruchomości niezamieszkanych – plik xls
Załącznik nr 5 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Wykaz Osiedlowych PSZOK – plik xls
Załącznik nr 6 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Wykaz punktów odbioru leków  – plik xls
Załącznik nr 7 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Wzór raportu miesięcznego dot. przyjmowanych odpadów na Centralnym PSZOK – plik pdf, – plik doc
Załącznik nr 8 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Opis elementów funkcjonalno-użytkowych Centralnego PSZOK – plik pdf, – plik doc

2019.06.14
Zawiadomienie o odwołaniu  – plik pdf
1. Odwołanie – plik pdf
2. Pełnomocnictwo dla prawnika – plik pdf
3. Pełnomocnictwo dla prawnika – plik pdf
4. Potwierdzenie wniesienia opłaty – plik pdf
5. SIWZ – plik pdf
6. Załącznik nr 1 OPZ – plik pdf
7. Załącznik nr 8 PROJEKT UMOWY – plik pdf

2019.06.21
Zamawiający informuje, że w dniu 21.06.2019 r., działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dokonał zmiany załącznika Nr 8 do SIWZ – Wzór umowy.
Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy

2019.06.21
Odpowiedź Zamawiającego na odwołanie – plik pdf
Załączniki:
1. Statut – plik pdf
2. Uchwała Nr I/3/19 z dn. 03.01.2019r. – plik pdf
3. Uchwała Nr I/4/19 z dn. 03.01.2019r. – plik pdf
4. Zmiana treści SIWZ – Załącznik nr 8 PROJEKT UMOWY – plik pdf

2019.06.26
Na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że do Zamawiającego wpłynęły wnioski od Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela w przedmiotowym postępowaniu odpowiedzi.
Wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ i odpowiedzi Zamawiającego  plik pdf
Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że dokonał w dniu 26.06.2019 r. zmiany treści załącznika Nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.
Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ

2019.07.03
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zmiana treści SIWZ – plik pdf

2019.07.05
Informacja z otwarcia ofert – plik pdf

2019.07.09
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie.
Unieważnienie postępowania – plik pdf

Szczegóły wpisu
Opublikował: Cecylia Brzóska
Data publikacji: 2019-06-03 09:32:46
Aktualny autor wpisu: Cecylia Brzóska
Data ostatniej zmiany: 2019-08-12 12:55:21
Pełny rejestr zmian Pokaż rejestr zmianUkryj rejestr zmian
Data: 2019-08-12 12:54:25\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Cecylia Brzóska
Data: 2019-07-09 15:25:59\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Natalia Nalewajska
Data: 2019-07-09 15:25:43\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Natalia Nalewajska
Data: 2019-07-05 12:57:48\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Natalia Nalewajska
Data: 2019-07-03 15:22:18\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Natalia Nalewajska
Data: 2019-06-26 14:20:09\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Natalia Nalewajska
Data: 2019-06-21 15:02:12\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Cecylia Brzóska
Data: 2019-06-21 11:52:24\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Cecylia Brzóska
Data: 2019-06-14 10:25:17\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Cecylia Brzóska
Data: 2019-06-03 10:57:58\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Cecylia Brzóska
Statystyki wpisu
Całkowita ilość wyświetleń wpisu: 1314

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST