Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o III posiedzeniu Zgromadzenia ZGZM

Menu

Menu Zwiń całość

15 czerwca 2015, Administrator

 

Szanowni Państwo,
Informuję, że działając na podstawie §15 Statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego zwołałem posiedzenie Zgromadzenia Związku na dzień 22 czerwca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej budynku administracyjnego na Centralnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, przy ul. Działkowej 18 w Polkowicach, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia ZGZM.
3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2014 r., w tym:
1) przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz informacji o stanie mienia
za 2014 r.,
2) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Związku sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu ZGZM
za 2014 r.,
3) zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej ZGZM o wykonaniu budżetu ZGZM za rok 2014 oraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie
absolutorium Zarządowi ZGZM,
4) zapoznanie się opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej ZGZM w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi ZGZM za 2014 r.,
5) dyskusja.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu ZGZM w 2014 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi ZGZM.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie obiektu CPSZOK w dzierżenie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbywanie i obciążanie przez Zarząd majątku ZGZM.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia systemem gospodarki odpadami nieruchomości niezamieszkanych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu ZGZM na 2015 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Polkowice.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Radwanice.
13. Wystąpienia zaproszonych gości oraz dyskusja nt. rozwoju systemu gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu ZGZM.
15. Zatwierdzenie rocznego planu pracy Komisji rewizyjnej na 2015 r.
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia ZGZM
Krzysztof Leszczyński

Szczegóły wpisu
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2015-06-15 12:49:08
Aktualny autor wpisu:
Data ostatniej zmiany: 2015-06-15 12:54:07
Pełny rejestr zmian Pokaż rejestr zmianUkryj rejestr zmian
Data: 2015-06-15 12:54:07\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Administrator
Data: 2015-06-15 12:53:58\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Administrator
Data: 2015-06-15 12:51:45\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Administrator
Data: 2015-06-15 12:49:08\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Administrator
Statystyki wpisu
Całkowita ilość wyświetleń wpisu: 409

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST