Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o IV posiedzeniu Zgromadzenia ZGZM

Menu

Menu Zwiń całość

24 września 2015, Administrator

Szanowni Państwo,
Informuję, że działając na podstawie §15 Statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego zwołałem posiedzenie Zgromadzenia Związku na dzień 1 października 2015 r. (czwartek) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej budynku administracyjnego na Centralnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, przy ul. Działkowej 18 w Polkowicach, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia ZGZM.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu ZGZM.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wskaźnika procentowego udziałów na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego wnoszonych przez członków Związku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2015-2033.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2015 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/15 z dnia 22.06.2015 r. w sprawie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/75/13 z dnia 06.06.2013 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/86/13 z dnia 10.10.2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
15. Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi  w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych.
16. Informacja o rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego wobec uchwały Nr III/19/15 Zgromadzenia ZGZM z 22.06.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.
17. Sprawy różne.
18. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia ZGZM
Krzysztof Leszczyński

Szczegóły wpisu
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2015-09-24 13:21:52
Aktualny autor wpisu:
Data ostatniej zmiany: 2015-09-24 13:21:52
Pełny rejestr zmian Pokaż rejestr zmianUkryj rejestr zmian
Data: 2015-09-24 13:21:52\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Administrator
Statystyki wpisu
Całkowita ilość wyświetleń wpisu: 3475

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST