Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o VIII posiedzeniu Zgromadzenia ZGZM

Menu

Menu Zwiń całość

16 czerwca 2016, Administrator

Szanowni Państwo,
Informuję, że działając na podstawie §15 Statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego zwołałem posiedzenie Zgromadzenia Związku na dzień 22 czerwca 2016 r. (środa) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej budynku administracyjnego na Centralnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, przy ul. Działkowej 18 w Polkowicach, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr VII/2016 z posiedzenia Zgromadzenia, które odbyło się 11.04.2016 r.
3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2015 r., w tym:

1) przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz informacji o stanie mienia za
2015 r.,
2) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Związku sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu ZGZM za
2015 r.,
3) zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej ZGZM o wykonaniu budżetu ZGZM za rok 2015 oraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie
absolutorium Zarządowi ZGZM,
4) zapoznanie się opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej ZGZM w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi ZGZM
za 2015 r.
5) dyskusja.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu ZGZM w 2015 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi ZGZM.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/15 z dnia 01.10.2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez ZGZM w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wysokości cen za te usługi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania zużytych pojemników do zbiórki odpadów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia skargi SITECH Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach z dnia 06.06.2016 r. na uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz przekazania skargi wraz z odpowiedzią do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia skargi SANDEN MANUFACTURING POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach z dnia 06.06.2016 r. na uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz przekazania skargi wraz z odpowiedzią do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia skargi VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach z dnia 06.06.2016 r. na uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz przekazania skargi wraz z odpowiedzią do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia skargi SITECH Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach z dnia 06.06.2016 r. na uchwałę w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz przekazania skargi wraz z odpowiedzią do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia skargi SANDEN MANUFACTURING POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach z dnia 06.06.2016 r. na uchwałę w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz przekazania skargi wraz z odpowiedzią do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia skargi VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach z dnia 06.06.2016 r. na uchwałę w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz przekazania skargi wraz z odpowiedzią do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia skargi SITECH Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach z dnia 06.06.2016 r. na uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przekazania skargi wraz z odpowiedzią do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia skargi SANDEN MANUFACTURING POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach z dnia 06.06.2016 r. na uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przekazania skargi wraz z odpowiedzią do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia skargi VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach z dnia 06.06.2016 r. na uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przekazania skargi wraz z odpowiedzią do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.
19. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji rewizyjnej ZGZM w 2015 r.
20. Sprawy różne.
21. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia ZGZM
Krzysztof Leszczyński

Szczegóły wpisu
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-06-16 07:36:32
Aktualny autor wpisu:
Data ostatniej zmiany: 2016-06-16 07:38:40
Pełny rejestr zmian Pokaż rejestr zmianUkryj rejestr zmian
Data: 2016-06-16 07:38:20\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Administrator
Data: 2016-06-16 07:36:32\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Administrator
Statystyki wpisu
Całkowita ilość wyświetleń wpisu: 395

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST