Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Zarządu – Rok 2014

Menu

Menu Zwiń całość

w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie uzupełniających usług dotyczących „Odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Związku Gmin Zagłębi...
w sprawie zmiany uchwały nr 71/13 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod...
w sprawie zmiany uchwały Nr 2/14 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych...
w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych i postanowień...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2014 r....
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie uzupełniających robót budowlanych dotyczących przygotowania terenu pod osiedlowe punkty selektywnego zbierania odpadów ...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2014 r....
w sprawie projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2015 rok...
w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2015-2033...
w sprawie zmiany uchwały Nr 57/14 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie wytycznych do projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2015 r...
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie uzupełniających usług dotyczących „Odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Związku Gmin Zagłębi...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2014 r....
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących przygotowania terenu pod osiedlowe punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych...
w sprawie informacji kwartalnej z realizacji budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za III kwartał 2014 roku...
w sprawie wytycznych do projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2015 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2015-2033...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2014 r....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2014 r....
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących przygotowania terenu pod osiedlowe punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych...
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na czyszczenie pojemników naziemnych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz przywrócenie punktów selektywnego zbierania odp...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2014 r....
w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2014 r....
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na dostawę pojemników naziemnych do zbiórki odpadów komunalnych...
w sprawie zmiany uchwały nr 28/13 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Działu Gospodarki Odpadami...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2014 r....
w sprawie zmiany uchwały nr 71/13 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wo...
w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2014 r....
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze 2014 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2014 r....
w sprawie informacji kwartalnej z realizacji budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za II kwartał 2014 roku...
w sprawie zmiany uchwały nr 71/13 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod...
w sprawie udzielenia upoważnienia do nadawania klauzuli wykonalności tytułowi wykonawczemu oraz do prowadzenia postępowania egzekucyjnego...
w sprawie udzielenia upoważnienia do sporządzania tytułów wykonawczych...
w sprawie zmiany uchwały Nr 69/13 z 28.11.2013 r. w spr. udzielenia upoważnienia...
w sprawie zmiany uchwały Nr 67/13 z 21.11.2013 r. w spr. udzielenia upoważnienia...
w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2014 r....
w sprawie informacji kwartalnej z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I kwartał 2014 roku...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2014 r....
w sprawie informacji rocznej z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2013 r....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2014 r....
w sprawie zmiany Uchwały Nr 2/14 Zarządu ZGZM z dnia 09.01.2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń...
w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych i postanowień...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2014 r....
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na utrzymanie pojemników naziemnych w należytym stanie sanitarnym i porządkowym...
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na dostawę pojemników do zbiórki odpadów...
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na dostawę pojemników do segregacji odpadów w ramach edukacji ekologicznej...
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz informacji o stanie mienia za 2013 rok http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?yea...
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych i edukacyjnych...
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego pn. „Oswoić przestrzeń - zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu ruchu oraz uszkodzeniem ...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2014 r....
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Biura Brokerskiego SILESIA Sp. z o.o....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2014 r....
w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2014 r....
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” n...
w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa udzielonego Kancelarii Brokerskiej WTB Sp. z o.o....
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Pogotowie śmieciowe”...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2014 r....
w sprawie zmiany uchwały Nr 69/13 z 28.11.2013 r. w spr. udzielenia upoważnienia...
w sprawie zmiany uchwały Nr 68/13 z 28.11.2013 r. w spr. udzielenia upoważnienia...
w sprawie zmiany uchwały Nr 67/13 z 21.11.2013 r. w spr. udzielenia upoważnienia...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2014 r....
w sprawie uchylenia upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń...
w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń...
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Pogotowie śmieciowe”...

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST