Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Zarządu – Rok 2018

Menu

Menu Zwiń całość

w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń...
sprawie udzielenia upoważnienia do sporządzania tytułów wykonawczych...
w sprawie informacji kwartalnej z realizacji budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za III kwartał 2018 roku...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2018 r....
w sprawie projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2019 rok...
w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2019-2033...
w sprawie przyjęcia projektu zmiany statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2018 r....
w sprawie wytycznych do projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2019 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2019-2033...
w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości...
w sprawie przyjęcia projektu zmiany statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2018 r....
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu...
w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych  ...
w sprawie zmiany Uchwały Nr 22/18 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania zasad dotycząc...
w sprawie informacji kwartalnej z realizacji budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za II kwartał 2018 roku...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2018 r....
w sprawie funkcjonowania monitoringu wizyjnego Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych...
w sprawie funkcjonowania monitoringu wizyjnego Osiedlowych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych...
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Zarządu do wykonywania zadań Administratora Danych Osobowych...
w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania zasad dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach przez właścicieli nieruchomości niezamieszkanych...
w sprawie uchylenia upoważnienia w zakresie ulg w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...
w sprawie udzielenia upoważnienia w zakresie ulg w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2018 r....
w sprawie informacji kwartalnej z realizacji budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I kwartał 2018 roku...
w sprawie uchylenia upoważnienia do sporządzania tytułów wykonawczych...
w sprawie uchylenia upoważnienia w zakresie ulg w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...
w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2018 r....
w sprawie informacji rocznej z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2017 r....
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz informacji o stanie mienia za 2017 r....
w sprawie zmiany w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2018 r....
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówień publicznych dla realizacji zadania pn. „Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gmin Chocianów, Grębocice, Przemków i Rad...
w sprawie udzielenia upoważnienia w zakresie ulg w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...
w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw oraz wydawania postanowień i zaświadczeń...
w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń...
w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw oraz wydawania postanowień i zaświadczeń...
w sprawie udzielenia upoważnienia w zakresie ulg w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...
w sprawie udzielenia upoważnienia do sporządzania tytułów wykonawczych...
w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw oraz wydawania postanowień i zaświadczeń...
w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Biura Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych...

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST