Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Biuletyn Informacji Publicznej

Instrukcja obsługi

Menu

Menu Zwiń całość

18 grudnia 2012, Małgorzata Frąckowiak

Instrukcja korzystania z podmiotowej strony Biuletynu.

Informacje ogólne:

– Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się określenie – ustawa, mowa jest o ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198.)

– Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje sie określenie – rozporządzenie, mowa jest o rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. z 2002 r. nr 67 poz. 619)

– niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez Podmiot (wyjaśnienie poniżej)zobowiazany do tego ustawą.

– “Podmiot” oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej o nazwie jak uwidoczniono w stronie głównej pod adresem www.bip.[domena jednostki]

– “BIP” oznacza Biuletyn Informacji Publicznej.

– W przypadku wyłaczenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje sie organ lub osobę, które dokonały wyłaczenia, a w przypadku jeżeli ograniczenie nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy – podmiot w interesie, którego dokonano wyłaczenia jawności.

– w lewym panelu ekranu znajduje sie menu przedmiotowe, czyli wykaz grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępnione w BIP.

– w prawej, górnej części ekranu znajduje się moduł wyszukujący, czyli element oprogramowania serwera umożliwiający znalezienie stron BIP zawierających wyrażenie poszukiwane przez odwiedzającego BIP.

– wizualizacja BIP, stanowi nierozerwalną część z mechanizmami baz danych, czyli elementami oprogramowania serwera pozwalającymi na gromadzenie, porządkowanie, aktualizowanie i udostepnianie informacji publicznych w BIP.

– dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP jest również mozliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą adres URL – www.bip.gov.pl według menu podmiotowego lub przedmiotowego.

– w przypadku awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzający jest informowany o chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną.

Wyjaśnienia dotyczące odnośników BIP:

“informacje nieudostepnione” – zawiera,zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy, informacje dotyczące sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu Podmiotu i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej (zgodnie z art. 10 ust. 1 informacja, która nie została udostępniona w BIP, jest udostepniana na wniosek.)

“Redakcja” – zawiera dane określające tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej – zgodnie z par. 16 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia jest to pracownik Podmiotu.

“www.bip.gov.pl” – pozwala na otwarcie strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej tworzonej przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Strona główna BIP zawierająca wykaz podmiotów, obowiązanych zgodnie z ustawą do udostepniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połaczenia z ich stronami.

“www.[domena podmiotu]” – pozwala na przeniesienie się do własnego internetowego serwisu informacyjnego Podmiotu.

“panel aktualizacyjny” – element oprogramowania serwera umożliwiający dostęp (po podaniu identyfikatora i hasła dostępu)do merytoryki BIP w celu dokonania niezbędnych zmian w treści informacji publicznych udostepnianych w BIP.

Szczegóły wpisu
Opublikował: Małgorzata Frąckowiak
Data publikacji: 2012-12-18 10:28:04
Aktualny autor wpisu:
Data ostatniej zmiany: 2013-07-26 09:56:22
Pełny rejestr zmian Pokaż rejestr zmianUkryj rejestr zmian
Data: 2012-12-31 09:59:29\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Małgorzata Frąckowiak
Data: 2012-12-31 09:59:28\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Małgorzata Frąckowiak
Data: 2012-12-31 09:58:07\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Małgorzata Frąckowiak
Data: 2012-12-31 09:53:59\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Małgorzata Frąckowiak
Data: 2012-12-31 09:53:20\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Małgorzata Frąckowiak
Data: 2012-12-31 09:45:38\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Małgorzata Frąckowiak
Statystyki wpisu
Całkowita ilość wyświetleń wpisu: 1273

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST