Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole zakończone

Menu

Menu Zwiń całość

18 grudnia 2012, Małgorzata Frąckowiak
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej.
Protokół kompleksowej kontroli z dnia 11.10.2018 r. – plik pdf
Wnioski pokontrolne z dnia 22.11.2018 r. – plik pdf

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Legnicy
Kontrola archiwum zakładowego. Przeprowadzona w dniu 11.09.2017 r.
Protokół kontroli z dnia 11.09.2017 r. 
Wystąpienie pokontrolne z dnia 17.10.2017 r. – plik pdf     

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy
Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład, zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalenie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Protokół kontroli z dnia 16.01.2015 r.  –  plik pdf

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej.
Protokół kompleksowej kontroli z dnia 19.12.2014 r. – cz. 1 – plik pdf
Protokół kompleksowej kontroli z dnia 19.12.2014 r. – cz. 2 – plik pdf
Protokół kompleksowej kontroli z dnia 19.12.2014 r. – cz. 3 – plik pdf
Protokół kompleksowej kontroli z dnia 19.12.2014 r. – cz. 4 – plik pdf
Wnioski pokontrolne z dnia 18.02.2015 r. – plik pdf

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Legnicy
Kontrola archiwum zakładowego. Przeprowadzona w dniu 18.10.2013 r.
Protokół kontroli z dnia 18.10.2013 r.

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Kontrola w zakresie przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez obiekty objęte cyklami kontrolnymi ogólnopolskimi – dot. przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm). Przeprowadzona w dniach 03.09.2013 r.  – 13.09.2013 r.
Protokół kontroli
Stanowisko ZGZM na protokół z dnia 24.09.2013 r.
Zarządzenie pokontrolne z dnia 08.10.2013 r.
Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa z dnia 24.10.2013 r.
Podtrzymanie stanowiska przez WIOŚ z dnia 30.10.2013 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13.06.2014 r.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21.06.2016 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Kontrola projektu pn. „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci
z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”. Nr POKL.09.01.01-02-084/8.
Informacja pokontrolna z dnia 21.06.2011 r. – plik pdf

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Kontrola projektu pn. „Równać szanse – poszerzenie oferty edukacyjnej szkół podstawowych
na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”.
Nr POKL.09.01.02-02-224/08.
Informacja pokontrolna z dnia 16.06.2011 r. – plik pdf

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Kontrola archiwum zakładowego.
Protokół kontroli archiwum zakładowego z dnia 14.01.2011 r. – plik pdf
Zalecenia pokontrolne z dnia 14.01.2011 r. – plik pdf

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej.
Protokół kompleksowej kontroli z dnia 10.12.2010 r. – cz. 1 – plik pdf
Protokół kompleksowej kontroli z dnia 10.12.2010 r. – cz. 2 – plik pdf
Protokół kompleksowej kontroli z dnia 10.12.2010 r. – cz. 3 – plik pdf
Protokół kompleksowej kontroli z dnia 10.12.2010 r. – cz. 4 – plik pdf
Wnioski pokontrolne z dnia 09.02.2011 r. – plik pdf

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Kontrola projektu pn. „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci
z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”.
Nr POKL.09.01.01-02-084/8.
Informacja pokontrolna z dnia 03.02.2010 r. – plik pdf
Wyjaśnienia do informacji pokontrolnej z dnia 19.04.2010 r. – plik pdf
Postanowienie o odstąpieniu od wydania zaleceń pokontrolnych z dnia 05.03.2010 r. – plik pdf

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu
Kontrola w zakresie gospodarowania mieniem w latach 2003 – 2009 (I półrocze).
Wystąpienie pokontrolne z dnia 11.03.2010 r. – plik pdf
Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego z dnia 23.03.2010 r. – plik pdf
Postanowienie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 12.04.2010 r. – plik pdf
Uchwała Komisji Odwoławczej Najwyższej Izby Kontroli Delegatury we Wrocławiu z dnia 29.03.2010 r. – plik pdf
Wystąpienie pokontrolne tekst ujednolicony po postępowaniu odwoławczym – plik pdf

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy
Prawidłowość i rzetelność obliczania potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wypłat,
do których pobierania zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz zgłaszanie
do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Raport kontroli – plik pdf

Szczegóły wpisu
Opublikował: Małgorzata Frąckowiak
Data publikacji: 2012-12-18 10:15:53
Aktualny autor wpisu:
Data ostatniej zmiany: 2018-11-28 08:32:38
Pełny rejestr zmian Pokaż rejestr zmianUkryj rejestr zmian
Data: 2018-11-28 08:32:38\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Natalia Nalewajska
Data: 2018-11-28 08:32:23\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Natalia Nalewajska
Data: 2018-11-28 08:27:27\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Natalia Nalewajska
Data: 2018-11-16 10:38:29\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Natalia Nalewajska
Data: 2018-11-16 10:37:19\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Natalia Nalewajska
Data: 2018-11-16 10:36:57\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Natalia Nalewajska
Data: 2017-11-22 10:41:55\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Natalia Nalewajska
Data: 2017-11-22 10:39:08\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Natalia Nalewajska
Data: 2017-11-22 10:33:52\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Natalia Nalewajska
Data: 2017-10-24 14:00:57\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Natalia Nalewajska
Data: 2017-10-24 14:00:34\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Natalia Nalewajska
Data: 2016-08-19 13:42:59\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Małgorzata Frąckowiak
Data: 2015-03-31 11:45:11\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Małgorzata Frąckowiak
Statystyki wpisu
Całkowita ilość wyświetleń wpisu: 233

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Font Resize
WYSOKI KONTRAST