Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum przetargów

Menu

Menu Zwiń całość

Budowa i rozbudowa Osiedlowych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Polkowicach 1. Ogłoszenie o zamówieniu – plik pdf 2. SIWZ z załącznikami –  plik zip 3. Dokumentacja d...
Dostawa pojemników półpodziemnych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych frakcji : metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, odpady biodegradowalne oraz pojemnika na odpady zmieszane: ...
Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowościach Radwanice i Grębocice Ogłoszenie o zamówieniu – plik pdf SIWZ z załącznikami 4-9 – plik zip Z...
15.04.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=fc7cbb43-44f6-4df0-b124-18729f92a90f Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – plik doc Prz...
04.03.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2660a41c-a53f-4c36-8d3b-a871cd87f873 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - plik doc Przed...
2019.08.23 Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - plik doc, - plik pdf Załącznik nr 3 do SIWZ – umowa - plik pdf Załącznik nr 7 do SIWZ – OPZ - plik pdf ...
2019.08.06 Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  – plik doc, – plik pdf, Załącznik nr 3 do SIWZ – umowa  – plik pdf, Załącznik nr 7 do SIWZ – OP...
2019.06.03 Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  – plik pdf, Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  – plik pdf, Załączn...
2018.03.07 Ogłoszenie o zamówieniu  – plik pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   – plik pdf   – plik doc Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy   – plik pdf ...
2018.03.07 Ogłoszenie o zamówieniu  – plik pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   – plik pdf   – plik doc Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy   – plik pdf ...
2018.03.07 Ogłoszenie o zamówieniu  – plik pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   – plik pdf   – plik doc Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy   – plik pdf ...
2018.03.07 Ogłoszenie o zamówieniu  – plik pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   – plik pdf   – plik doc Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy   – plik pdf ...
2018.02.13 Ogłoszenie o zamówieniu  – plik pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   – plik pdf   – plik doc Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy   – plik pdf ...
2018.02.13 Ogłoszenie o zamówieniu  – plik pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   – plik pdf   – plik doc Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy   – plik pdf ...
2018.02.13 Ogłoszenie o zamówieniu  – plik pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   – plik pdf   – plik doc Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy   – plik pdf ...
2018.02.13 Ogłoszenie o zamówieniu  - plik pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   - plik pdf   - plik doc Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy   - plik pdf   - plik ...
2017.12.20 Ogłoszenie o zamówieniu  - plik pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  - plik pdf,  - plik doc Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy  - plik pdf,  - plik doc Z...
2017.04.13 Ogłoszenie o zamówieniu  - plik pdf, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  - plik pdf,  -plik doc, Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy  - plik pdf,  - plik doc...
2016.04.14 Ogłoszenie o zamówieniu - plik pdf, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - plik pdf,  - plik doc, Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy - plik pdf,  - plik doc, Zał...
2015.12.23 Ogłoszenie o zamówieniu  - plik pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  - plik pdf,  - plik doc Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia  - plik pdf,  - pl...
2015.11.19 Ogłoszenie o zamówieniu  - plik pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  - plik pdf, - plik doc, Załącznik nr 1 - formularz ofertowy  - plik pdf,  - plik doc, Załączn...
2015.11.02 Ogłoszenie o zamówieniu  - plik pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  - plik pdf,  - plik doc, Załącznik nr 1 - formularz ofertowy  - plik pdf,  - plik doc, Załąc...
2015.07.27 Ogłoszenie o zamówieniu  - plik pdf 2015.08.01 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  - plik pdf,  - plik doc, Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu zamówienia  - ...
2015.05.18 Ogłoszenie o zamówieniu  - plik pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  - plik pdf,  - plik doc Załącznik nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia)  - plik pdf,  - p...
2015.03.17 Ogłoszenie o zamówieniu  - plik pdf 2015.03.21 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  - plik pdf,  - plik doc Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia  - p...
2015.01.23 Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante  - plik pdf 2015.02.03 Informacja o unieważnieniu postępowania  - plik pdf 2015.02.04 Ogłoszenie dodatkowych informacji, info...
2014.12.19 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy  - plik pdf 2014.12.23 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  - plik pdf...
2014.10.28 Ogłoszenie o zamówieniu  - plik pdf, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  - plik pdf,  - plik doc, Opis techniczny  - plik pdf Przedmiar robót  - plik pdf Przedmiar z...
2014.10.03 Ogłoszenie o zamówieniu  -plik pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  -plik pdf,  -plik doc Decyzje lokalizacji w pasach dróg gminnych–tekst  -plik pdf Decyzje lokal...
2014.09.30 Ogłoszenie o zamówieniu  -plik pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  -plik pdf,   -plik doc 2014.10.21 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  -plik pdf ...
2014.09.26 Ogłoszenie o zamówieniu  -plik pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  -plik pdf  -plik doc 2014.10.21 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  -plik pdf 201...
2014.07.22 Ogłoszenie o zamówieniu  - plik pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  - plik doc,  - plik pdf 2014.07.29 Zapytanie i odpowiedź na zapytanie  - plik pdf 2014.08....
2014.06.10 Ogłoszenie o zamówieniu  - plik pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  - plik pdf,   - plik doc 2014.06.25 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  - plik pd...
2014.04.28 Ogłoszenie o zamówieniu  - plik pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  - plik pdf,  - plik doc 2014.05.23 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  - plik pdf ...
2014.04.04 Ogłoszenie o zamówieniu  - plik pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  - plik pdf,  - plik doc, Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia  - plik pdf 2014.04.1...
2014.02.05 Ogłoszenie o zamówieniu  - plik pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  - plik pdf   - plik doc 2014.03.07 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  - plik pdf ...
2014.01.13 Ogłoszenie o zamówieniu  - plik pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  - plik pdf,   - plik doc 2014.01.29 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnie...
2013.12.16 Ogłoszenie o zamówieniu  - plik pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia    - plik pdf,  - plik doc 2013.12.20 Zapytanie i odpowiedź na zapytanie  - plik pdf 2014...
2013.12.13 Ogłoszenie o zamówieniu  - plik pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  - plik pdf,  - plik doc 2013.12.23 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnien...
Informacje dotyczące ww. postępowania znajdują się na stronie Inwestora Zastępczego pod adresem  www.inwestor.glogow.pl w zakładce PRZETARGI 2013...
Informacje dotyczące ww. postępowania znajdują się na stronie Inwestora Zastępczego pod adresem  www.inwestor.glogow.pl w zakładce PRZETARGI 2013...
Informacje dotyczące ww. postępowania znajdują się na stronie Inwestora Zastępczego pod adresem  www.inwestor.glogow.pl w zakładce PRZETARGI 2013...
2013.10.28 Ogłoszenie o zamówieniu  -plik pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  -plik pdf,  -plik doc Projekt umowy  -plik pdf Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ...
Informacje dotyczące ww. postępowania znajdują się na stronie Inwestora Zastępczego pod adresem  www.inwestor.glogow.pl w zakładce PRZETARGI 2013...
Informacje dotyczące ww. postępowania znajdują się na stronie Inwestora Zastępczego pod adresem  www.inwestor.glogow.pl w zakładce PRZETARGI 2013...
2013.10.17 Ogłoszenie o zamówieniu  - plik pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  - plik pdf,  - plik doc Projekt umowy  - plik pdf Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob...
Informacje dotyczące ww. postępowania znajdują się na stronie Inwestora Zastępczego pod adresem  www.inwestor.glogow.pl w zakładce PRZETARGI 2013...
2013.09.30 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy  -  plik pdf 2013.10.09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  -  plik pdf...
2013.09.25 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy  -  plik pdf 2013.10.02 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  -  plik pdf...
2013.09.23 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy  - plik pdf 2013.10.02 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik pdf...
2013.09.16 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy  -  plik pdf 2013.09.24 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  -  plik pdf...
Informacje dotyczące ww. postępowania znajdują się na stronie Inwestora Zastępczego pod adresem  www.inwestor.glogow.pl w zakładce PRZETARGI 2013...
2013.09.05 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy  -plik pdf 2013.09.17 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  - plik pdf...
Informacje dotyczące ww. postępowania znajdują się na stronie Inwestora Zastępczego pod adresem  www.inwestor.glogow.pl w zakładce PRZETARGI 2013...
2013.08.06 Ogłoszenie o zamówieniu  -plik pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  -plik doc,  -plik pdf 2013.08.16 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  -plik pdf 20...
2013.08.05 Ogłoszenie o zamówieniu  - plik pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  - plik doc,  - plik pdf Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia, parametry techniczne pojemnik...
Informacje dotyczące ww. postępowania znajdują się na stronie Inwestora Zastępczego pod adresem  www.inwestor.glogow.pl w zakładce PRZETARGI 2013...
Informacje dotyczące ww. postępowania znajdują się na stronie Inwestora Zastępczego pod adresem  www.inwestor.glogow.pl w zakładce PRZETARGI 2013...
Informacje dotyczące ww. postępowania znajdują się na stronie Inwestora Zastępczego pod adresem  www.inwestor.glogow.pl w zakładce PRZETARGI 2013...
2013.06.14 Ogłoszenie o zamówieniu  -plik pdf  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  -plik pdf  -plik doc Załącznik Nr 5 do SIWZ - Docelowa lokalizacja pojemników 1,1m3 (odpady zm...
2013.06.07 Ogłoszenie o zamówieniu  -plik pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  -plik pdf,  -plik doc, Projekt umowy  -plik pdf Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót...
2013.06.05 Ogłoszenie o zamówieniu  -plik pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  -plik pdf,  -plik doc, Załącznik nr 6 do SIWZ - Obecna lokalizacja pojemników  -plik xls, Zał...
Informacje dotyczące ww. postępowania znajdują się na stronie Inwestora Zastępczego pod adresem  www.inwestor.glogow.pl w zakładce PRZETARGI 2013...
Informacje dotyczące ww. postępowania znajdują się na stronie Inwestora Zastępczego pod adresem  www.inwestor.glogow.pl w zakładce PRZETARGI 2013...
2013.05.20 Ogłoszenie o zamówieniu  -plik pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  -plik pdf,   -plik doc Projekt umowy  -plik pdf Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robó...
2013.04.29 Ogłoszenie o zamówieniu  - plik pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  - plik pdf,  - plik doc Projekt umowy  - plik pdf 2013.05.10 Informacja o wyborze najkorzystni...
2013.04.09 Ogłoszenie o zamówieniu  -plik pdf 2013.04.11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  -plik pdf,  -plik doc Projekty umów  -plik pdf 2013.04.23 Ogłoszenie o zmianie ...
2013.03.29 Ogłoszenie o zamówieniu  -plik pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  -plik pdf,  -plik doc Projekt umowy - plik pdf 2013.04.04 Zapytanie i odpowiedź na zapytanie -p...
2013.03.26 Ogłoszenie o zamówieniu - plik pdf  2013.03.28 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  -plik pdf,  -plik doc Załącznik nr 1 do SIWZ  -plik pdf,  -plik doc  Załączn...
2013.02.19 Ogłoszenie o zamówieniu - plik pdf 2013.02.23 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - plik pdf,   - plik doc Projekty umów - plik pdf 2013.03.19 Ogłoszenie o zmianie...
Obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów na obszarze gmin należących do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego Oferty należy składać do dnia 28.11.2012r. do godz. 12.30...

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Font Resize
WYSOKI KONTRAST