Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o XII posiedzeniu Zgromadzenia ZGZM

Menu

Menu Zwiń całość

13 czerwca 2017, Natalia Nalewajska

Szanowni Państwo,

Informuję, że działając na podstawie §15 Statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego zwołałem posiedzenie Zgromadzenia Związku na dzień 21 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej budynku administracyjnego na Centralnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, przy ul. Działkowej 18 w Polkowicach, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Spotkanie z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej – dyskusja nt. zanieczyszczania osiedlowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wykrywania sprawców zaśmiecania oraz ich karania.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XI/2017 z posiedzenia Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 06.04.2017 r.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2016 r., w tym:
 • przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz informacji o stanie mienia za 2016 r.,
 • zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Związku sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu ZGZM za 2016 r.,
 • zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej ZGZM o wykonaniu budżetu ZGZM za rok 2016 oraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi ZGZM,
 • zapoznanie się opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej ZGZM w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi ZGZM za 2016r.
 • dyskusja
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu ZGZM w 2016 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi ZGZM.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie ZGZM.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZGZM na lata 2017-2033.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu ZGZM na 2017 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji rewizyjnej ZGZM w 2016 r.
 8. Informacja nt. gospodarki odpadami komunalnymi.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia ZGZM

Krzysztof Leszczyński

Szczegóły wpisu
Opublikował: Natalia Nalewajska
Data publikacji: 2017-06-13 13:09:48
Aktualny autor wpisu:
Data ostatniej zmiany: 2018-12-20 16:15:17
Pełny rejestr zmian Pokaż rejestr zmianUkryj rejestr zmian
Data: 2017-06-13 13:15:03\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Natalia Nalewajska
Data: 2017-06-13 13:14:21\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Natalia Nalewajska
Data: 2017-06-13 13:09:48\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Natalia Nalewajska
Statystyki wpisu
Całkowita ilość wyświetleń wpisu: 88

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST