Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Biuletyn Informacji Publicznej

XII posiedzenie Zgromadzenia 30.03.2020 r.

Menu

Menu Zwiń całość

23 marca 2020, Zuzanna Tryler

Informuję, że na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego zwołałem posiedzenie Zgromadzenia Związku na dzień 30 marca 2020 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej budynku administracyjnego na Centralnym PSZOK, przy ul. Działkowej 18 w Polkowicach, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie protokołu Nr XI/2020 z posiedzenia Zgromadzenia w dniu 27.02.2020 r.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie ZGZM.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę obiektu Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Polkowicach.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/73/19 z 21.10.2019 r. w sprawie powierzenia spółce Polkowicka Dolina Recyklingu Sp. z o. o. z siedzibą w Polkowicach realizacji zadania ZGZM z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Związek umowy o świadczenie usług w ogólnym interesie publicznym.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przysługujących Związkowi Gmin Zagłębia Miedziowego.

Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Zgromadzenia
Zdzisław Synowiec

Bezpośrednia transmisja z posiedzenia Zgromadzenia dostępna będzie w czasie obrad na kanale You Tube pod linkiem:

https://www.youtube.com/channel/UCEsKYUHhDmzD0mxc3AtVNzA

Informacja dot. odwołania posiedzenia Zgromadzenia Związku zaplanowanego na dzień 30.03.2020 r. – plik pdf

Szczegóły wpisu
Opublikował: Zuzanna Tryler
Data publikacji: 2020-03-23 11:33:40
Aktualny autor wpisu: Natalia Nalewajska
Data ostatniej zmiany: 2020-03-27 12:52:38
Pełny rejestr zmian Pokaż rejestr zmianUkryj rejestr zmian
Data: 2020-03-27 12:52:38\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Natalia Nalewajska
Data: 2020-03-27 12:52:31\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Natalia Nalewajska
Data: 2020-03-23 11:55:57\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Zuzanna Tryler
Data: 2020-03-23 11:36:49\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Zuzanna Tryler
Data: 2020-03-23 11:34:51\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Zuzanna Tryler
Data: 2020-03-23 11:33:16\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Zuzanna Tryler
Data: 2020-03-23 11:33:04\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Zuzanna Tryler
Statystyki wpisu
Całkowita ilość wyświetleń wpisu: 67

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST