Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Biuletyn Informacji Publicznej

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego

Menu

Menu Zwiń całość

14 grudnia 2004, Małgorzata Frąckowiak

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, zrzesza 8 gmin, w tym sześć gmin powiatu polkowickiego: Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Polkowice, Przemków i Radwanice oraz dwie gminy powiatu głogowskiego: Jerzmanowa i Pęcław. Obejmuje swym zasięgiem obszar 907 km kw., liczy około 68,8 tysięcy mieszkańców.

Gminy wchodzące w skład Związku leżą w północnej części Dolnego Śląska. Na znacznej części ich obszaru występują złoża kobaltu, molibdenu, niklu, ołowiu, wanadu, soli kamiennej, a przede wszystkim, rudy miedzi, dzięki której powstał Kombinat Górniczo – Hutniczy, dając miejsce pracy znacznej liczbie mieszkańców. Niestety rozwój przemysłu wydobywczego ma też ciemną stronę w postaci zagrożenia sejsmicznego, powodującego odkształcenie terenu i inne szkody górnicze, w tym najbardziej uciążliwe i niebezpieczne – tąpnięcia. W pobliżu Polkowic znajduje się też składowisko odpadów flotacyjnych „Żelazny Most” – największy tego typu sztuczny zbiornik w Europie.

Oprócz przemysłu miedziowego, niektóre z gmin należących do Związku posiadają dobre gleby, sprzyjające rozwojowi rolnictwa, a także tereny o wysokich walorach przyrodniczych. Na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego znajduje się Przemkowski Park Krajobrazowy, z cennym rezerwatem ptactwa wodnego i błotnego, bagnami, torfowiskami i hektarami wrzosowisk. Otoczony lasami, które wchodzą w skład Borów Dolnośląskich, jednego z największych kompleksów leśnych w tej części Europy.

Wzgórza Dalkowskie, które są częścią Wału Trzebnickiego, leżą na obszarze gmin Gaworzyce i Jerzmanowa. W ich obrębie znajdują się rezerwaty Uroczysko Obiszów i Dalkowskie Jary. Krajobraz tworzą wzniesienia, rozdzielane szerokimi dolinami, z niewielkimi pagórkami, a także malownicze wąwozy.

Na terenie gminy Polkowice znajduję się podstrefa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w której obszarze duże zakłady przemysłowe rozpoczęły swoją działalność. Największymi z nich są: kanadyjska firma Rogal Europa sp. z o.o., Volkswagen Motor Polska sp. z o.o., NG2 S.A., CCC sp. z o.o., Sitech sp. z o.o., czy Sanden Manufacturing Poland sp. z o.o. oprócz tych największych, powstało wiele małych i średnich firm obsługujących międzynarodowe koncerny. Dzięki rozwojowi przemysłu miedziowego, a także utworzeniu Polkowickiej podstrefy LSSE, wielu mieszkańców Związku Gmin Zagłębia Miedziowego postanowiło tutaj budować swoją przyszłość.

Zgodnie z § 7 Statutu ZGZM, do zadań Związku należy:

 • współpraca w zakresie infrastruktury technicznej,
 • podejmowanie wspólnych działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
 • współpraca w zakresie rozwoju oświaty, kultury, sportu, rekreacji i turystyki,
 • podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarczego gmin – członków Związku,
 • podejmowanie działań na rzecz promocji Związku,
 • współpraca w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej,
 • wspólne występowanie do osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Związku, a w szczególności do KGHM “Polska Miedź” S.A., w sprawach związanych z ochroną środowiska, obszarami górniczymi, opłatami eksploatacyjnymi, podatkiem od nieruchomości, itp.
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 • współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracją rządową,
 • współpraca w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich lub innych funduszy zewnętrznych oraz realizacja w oparciu o nie wspólnych zadań,
 • planowanie i wykonywanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin – członków Związku.
Szczegóły wpisu
Opublikował: Małgorzata Frąckowiak
Data publikacji: 2004-12-14 18:29:48
Aktualny autor wpisu: Małgorzata Frąckowiak
Data ostatniej zmiany: 2018-11-07 08:14:55
Pełny rejestr zmian Pokaż rejestr zmianUkryj rejestr zmian
Data: 2018-11-07 08:14:55\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Małgorzata Frąckowiak
Data: 2013-07-26 09:58:01\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Małgorzata Frąckowiak
Data: 2012-12-27 14:23:46\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Małgorzata Frąckowiak
Statystyki wpisu
Całkowita ilość wyświetleń wpisu: 111

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Font Resize
WYSOKI KONTRAST