Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Nieruchomości zamieszkane

Stawki i opłaty

5 lutego 2016, Małgorzata Frąckowiak

Na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkanych ustala się od gospodarstwa domowego.

Jeżeli odpady te zbierane są w sposób selektywny, miesięczna stawka opłaty wynosi:

17,50 zł – od gospodarstwa jednoosobowego

35,00 zł – od gospodarstwa wieloosobowego.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek uiszczenia opłaty z góry i bez wezwania, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Wpłaty dokonuje się na indywidualny rachunek bankowy właściciela nieruchomości.

Ważne! Selektywna zbiórka odpadów komunalnych jest prowadzona wówczas, gdy w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne nie znajduje się więcej niż 25% odpadów podlegających selektywnej zbiórce.

 

Partnerzy:
  • Uczelnia Jana Wyżykowskiego
  • Fundacja Zielona Akcja
  • Powiat Polkowicki
  • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
  • NFOŚiGW

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST