Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Gospodarka odpadami

Nieruchomości poza systemem

29 stycznia 2016, Małgorzata Frąckowiak

Właściciele takich nieruchomości gospodarują swoimi odpadami na dotychczasowych zasadach, we własnym zakresie podpisując umowy na odbiór odpadów. Umowę taką można zawrzeć jedynie z firmą, wpisaną do Rejestru działalności regulowanej (rejestr jest dostępny w Biurze ZGZM lub na stronach internetowych Związku: www.zgzm.pl, lub www.zgzm.pl/bip/gospodarka-odpadami/rejestr-dzialalnosci-regulowanej/

Właściciele nieruchomości niezamieszkanych nie mają obowiązku składania w ZGZM deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Za odbiór odpadów rozliczają się bezpośrednio z wykonawcą usługi, według jego cennika.

Określone przez firmy stawki nie mogą być jednak wyższe od górnych stawek ustalonych dla nieruchomości niezamieszkanych przez ZGZM. Od 1 października 2015 r. stawki te wynoszą brutto:

– dla odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny:

 1)        za pojemnik 0,11 m3 – 23,00 zł

2)        za pojemnik 0,12 m3 – 23,00 zł

3)        za pojemnik 0,24 m3 – 45,00 zł

4)        za pojemnik 1,1 m3 – 210,00 zł

5)        za pojemnik 1,5 m3 – 288,00 zł

6)        za pojemnik 1,8 m3 – 345,00 zł

7)        za pojemnik 2,0 m –  383,00 zł

8)        za pojemnik 2,5 m3 – 479,00 zł

9)        za pojemnik 3 m3 – 375,00 zł

10)     za pojemnik 5 m3 – 958,00 zł

11)      za pojemnik 7 m3 – 1341,00 zł

12)      za pojemnik 8 m3 – 1522,00 zł

13)      za pojemnik 8 m3 – 1917,00 zł

14)      za worek 0,06 ,3 – 9,50 zł

15)      za worek 0,12 m3 – 19,00 zł

– dla odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny:

1)        za pojemnik 0,11 m3 – 33,00 zł

2)        za pojemnik 0,12 m3 – 33,00 zł

3)        za pojemnik 0,24 m3 – 63,00 zł

4)        za pojemnik 1,1 m3 – 294,00 zł

5)        za pojemnik 1,5 m3 – 403,00 zł

6)        za pojemnik 1,8 m3 – 483,00 zł

7)        za pojemnik 2,0 m3 – 536,00 zł

8)        za pojemnik 2,5 m3 – 670,00 zł

9)        za pojemnik 3 m3 – 805,00 zł

10)      za pojemnik 5 m3 – 1341,00 zł

11)      za pojemnik 7 m3 – 1877,00 zł

12)      za pojemnik 8 m3 – 2146,00 zł

13)      za pojemnik 10 m3 – 2684,00 zł

14)      za worek 0,06 m3 – 14,00 zł

11)      za worek 0,12 m3 – 27,00 zł

Właściciele nieruchomości niezamieszkanych mogą segregować odpady do pojemników lub worków, przy czym obowiązuje Recycling rubbishkolorystyka, odpowiadająca poszczególnym frakcjom: kolor żółty – na plastik, metal i opakowania wielomateriałowe, kolor niebieskina papier, kolor zielony i biały – na odpady szklane.

Worki do segregacji odpadów powinny mieć pojemność 60 lub 120 litrów.

Ważne!
Odbiór wszystkich odpadów zebranych na terenie nieruchomości niezamieszkanych odbywa się w sposób ustalony z wykonawcą usługi. Właściciele takich nieruchomości nie mogą pozbywać się swoich odpadów w Osiedlowych PSZOK-ach.

 

Partnerzy:
  • Uczelnia Jana Wyżykowskiego
  • Fundacja Zielona Akcja
  • Powiat Polkowicki
  • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
  • NFOŚiGW

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST