Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Jak postępować z odpadami

Odpady zmieszane

28 czerwca 2013, Małgorzata Frąckowiak

Zmieszane PICTOdpady zmieszane to te, które pozostają po posortowaniu wszystkiego, co można ponownie wykorzystać. Odpady te należy wrzucać do pojemnika na odpady nieposegregowane. La corvée de poubelle
Odpadów zmieszanych nie wolno wrzucać ani wlewać do kanalizacji.

Odpady zmieszane z naszych domów oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych zostaną wywiezione do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Trzebczu. Tam każda partia zostanie zważona, a następnie dokładnie przesiana, by wybrać znajdujące się w śmieciach odpady, które można wysegregować. Frakcje organiczne zostaną na miejscu przetworzone, szkło, metal, plastik oddzielone, dopiero pozostały balast będzie przeznaczony do składowania.

To są odpady zmieszane:

 • Zużyte środki higieny osobistej (jak wata, pieluchy, podpaski, chusteczki higieniczne)
 • Zużyte obuwie
 • Wilgotny i zabrudzony papier oraz folia
 • Odchody zwierząt domowych
 • Papierosy, pety
 • Szkło stołowe (np. talerze, miski, szklanki)
 • Guma, styropian, worki od odkurzacza
 • Skóra, pędzle, pisaki i długopisy
 • Odpady kuchenne (nie dotyczy osób, które kompostują bioodpady)
 • Popiół (nie dotyczy miejscowości, w których ZGZM zorganizuje na popiół specjalne pojemniki)

 

Do odpadów zmieszanych nie wrzucamy:

 • Odpady zielone, czyli drobne gałęzie, liście, skoszona trawa
 • Materiały budowlane i rozbiórkowe
 • Odpady, które podlegają segregacji: papier, szkło, plastik, metal i opakowania wielomateriałowe
 • Odpady wielkogabarytowe

Uwaga!

Nie pal śmieci w domowych piecach, kominkach i ani w ognisku na posesji. Plastik, guma, farba, lakier, kleje itd. uwalniają do atmosfery trujące pyły i gazy, które drażnią oczy i drogi oddechowe, mogą uszkodzić nerki, wątrobę i układ nerwowy, działają rakotwórczo. Toksyny zanieczyszczają też glebę i przenikają do wód gruntowych, a stamtąd do upraw i gospodarstw hodowlanych. Narażasz siebie, swoich bliskich i sąsiadów.

Partnerzy:
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego
 • Fundacja Zielona Akcja
 • Powiat Polkowicki
 • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
 • NFOŚiGW

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST