Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Jak postępować z odpadami

Popioły

20 grudnia 2012, Małgorzata Frąckowiak

Popioł PICtPopioły – żużle i popioły paleniskowe – z palenisk domowych należy wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane. Ze względów bezpieczeństwa, należy zwrócić szczególną emberuwagę na to, by popiół był schłodzony i szczelnie zamknięty w opakowaniu. Można też zawieźć popiół do Centralnego PSZOK-u.

Zasada wyrzucania popiołu do odpadów zmieszanych nie obowiązuje w miejscowościach, w których ZGZM zorganizuje na popiół specjalne pojemniki.

Ważne!

Żużle z kotłów można zagospodarować do utwardzania powierzchni dróg przy posesjach. Nie wolno do tego jednak używać popiołów (ponieważ wiatr szybko może je rozproszyć).

Partnerzy:
  • Uczelnia Jana Wyżykowskiego
  • Fundacja Zielona Akcja
  • Powiat Polkowicki
  • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
  • NFOŚiGW

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST