Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Nieruchomości niezamieszkane

Pojemniki i opłaty

29 stycznia 2016, Małgorzata Frąckowiak

Na terenie nieruchomości niezamieszkanych, objętych systemem, dozwolone jest użytkowanie pojemników na odpady o następujących pojemnościach: 0,12 m3, 0,24 m3, 1,1 m3, 7 m3, 10 m3, 12 m3, 20 m3 oraz prasokontener
o poj. 10 m3.

Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne spoczywa na właścicielu danej nieruchomości. Powinien to być minimum jeden pojemnik co najmniej 0,12 m3 na odpady zmieszane oraz 3 pojemniki na do selektywnego zbierania odpadów komunalnych (w kolorze niebieskim – na papier, żółtym – na plastik, metal i opakowania wielomateriałowe i zielonym – na szkło) – o pojemności odpowiadającej ilości wytworzonych odpadów i częstotliwości ich odbioru.

Stawki miesięcznych opłat za pojemniki na odpady – przy selektywnej zbiórce – wynoszą:

0,12 m3 – 14,00 zł,                         10 m3 – 1127,00 zł

0,24 m3– 26,00 zł,                           12 m3 – 1352,00 zł

1,1 m3 – 123,00 zł,                           20 m3 – 2247,00 zł

7 m3 – 789,00 zł                          prasokontener – 1691,00 zł.

Jeśli odpady nie są zbierane w sposób selektywny, opłata za dany pojemnik jest wyższa o ok. 1/4 podanej ceny.

Każda firma, szkoła czy urząd w naszym systemie ilość potrzebnych jej pojemników na odpady musi obliczyć na podstawie liczby pracowników, uczniów czy pacjentów. Każdy z nich tygodniowo wytwarza pewną ilość odpadów – i należy ją przy obliczeniach uwzględnić. I tak:

– dla budynków i obiektów użyteczności publicznej –10 l tygodniowo na każdego pracownika oraz 0,5 l tygodniowo na każdego interesanta, klienta lub odwiedzającego,

– dla szkół -10 l tygodniowo na każdego pracownika oraz 2 l na każdego ucznia (studenta),

– dla żłobków i przedszkoli -10 l tygodniowo na każdego pracownika oraz 2 l tygodniowo na każde dziecko,

– dla lokali i punktów handlowych – 10 l tygodniowo na każdego pracownika,

– dla lokali gastronomicznych – nie mniej niż 10 l tygodniowo na 1 miejsce konsumpcyjne, przy ustaleniu liczby miejsc konsumpcyjnych uwzględnia się miejsca konsumpcyjne usytuowane w    ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu,

– dla zakładów produkcyjnych, usługowych, rzemieślniczych, magazynów, hurtowni, placów budowy – 10 l tygodniowo na każdego pracownika,

– dla hoteli, pensjonatów, domów opieki, placówek leczniczych, noclegowni, schronisk itp. – 10 l tygodniowo na jedno łóżko i 10 l tygodniowo na każdego pracownika.

!   W obliczeniach należy uwzględnić pracowników faktycznie przebywających w nieruchomości – niezależnie od formy zatrudnienia (a więc tego, czy pracuje on na umowę o pracę, zlecenie, o dzieło, czy są stażystami, praktykantami czy pracownikami interwencyjnymi) – oraz tzw. średniomiesięczną absencję (zwolnienia lekarskie, urlopy macierzyńskie). W przypadku szkół i przedszkoli uwzględnia się średniomiesięczną frekwencję.

Partnerzy:
  • Uczelnia Jana Wyżykowskiego
  • Fundacja Zielona Akcja
  • Powiat Polkowicki
  • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
  • NFOŚiGW

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST