Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Nasze gminy

Gmina Gaworzyce

20 grudnia 2012, Małgorzata Frąckowiak

powiat polkowicki

Sołectwa [13]: Dalków, Dzików, Gaworzyce, Gostyń, Grabik, Kłobuczyn, Korytów, Koźlice, Kurów Wielki, Mieszków, Śrem, Wierzchowice, Witanowice

Gmina wiejska położona w północno-zachodniej części powiatu polkowickiego, w paśmie Wzgórz Dalkowskich, które od południa graniczą z podmokłymi łąkami i bagnami, stanowiącymi fragment Równiny Szprotawskiej.

Gmina Gaworzyce zajmuje obszar o powierzchni 76,99 km², z czego 61% przypada na użytki rolne, a 17% na lasy. Gmina posiada wybitne walory krajobrazowe, przede wszystkim w części północnej, obfitującej w malownicze, zalesione wzniesienia przecięte jarami i wąwozami, gdzie różnice wysokości względnych dochodzą do 65 m. Południowa część leży w otulinie i w obrębie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego.

Wizytówką gminy są: leśny rezerwat przyrody „Dalkowskie Jary”, a także zabytki architektury, wśród których wymienić należy zespoły pałacowo-parkowe w Gaworzycach, Dalkowie i Wierzchowicach oraz kościół w Kurowie Wielkim, z unikalnym wystrojem i wyposażeniem wnętrza.

Głównymi szlakami komunikacyjnymi w gminie są: droga krajowa nr 3 oraz droga wojewódzka nr 298, łącząca tę ostatnią z drogą krajową nr 12. W skład gminy wchodzi trzynaście sołectw, a zamieszkuje ją 3887 osób (stan z listopada 2012 r.).

Siedziba władz gminnych znajduje się w Gaworzycach, a funkcję wójta pełni Jacek Szwagrzyk.

Partnerzy:
  • Uczelnia Jana Wyżykowskiego
  • Fundacja Zielona Akcja
  • Powiat Polkowicki
  • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
  • NFOŚiGW

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST