Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Nasze gminy

Gmina Grębocice

20 grudnia 2012, Małgorzata Frąckowiak

powiat polkowicki

Sołectwa [17]: Bucze (łącznie z Czerńczycami), Duża Wólka (łącznie z Bieńkowem), Grębocice, Grodowiec, Grodziszcze, Krzydłowice (łącznie z Proszówkiem), Kwielice, Obiszów, Ogorzelec, Proszyce, Retków, Rzeczyca, Stara Rzeka, Szymocin, Trzęsów, Wilczyn (łącznie ze Świninem), Żabice

Pozostałe miejscowości [4]: Bieńków, Czerńczyce, Proszówek, Świnino

Gmina wiejska położona w północno-wschodniej części powiatu polkowickiego, w obrębie Wzgórz Dalkowskich i Równiny Grębocickiej, stanowiącej fragment Pradoliny Głogowskiej. Najniżej położony punkt znajduje się na wysokości 74 m n.p.m. (okolice Retkowa), a najwyższy na wysokości 184 m n.p.m.

Gmina Grębocice zajmuje obszar o powierzchni 121,89 km², z czego aż 72% przypada na użytki rolne, a 17% na lasy. Pod względem krajobrazowym dzieli się na dwie części: płaską i nizinną, gdzie przeważają grunty orne, łąki i pastwiska (przynależną do Pradoliny Głogowskiej) oraz pagórkowatą, urozmaiconą przez zalesione wzniesienia (Wzgórza Dalkowskie). W tej drugiej znajduje się główna atrakcja przyrodnicza gminy – leśny rezerwat przyrody „Uroczysko Obiszów”.

Najbardziej znanym zabytkiem architektury jest sanktuarium pielgrzymkowe w Grodowcu, ale na uwagę zasługują także inne kościoły (Grębocice, Krzydłowice, Kwielice, Rzeczyca, Szymocin) oraz dwory i pałace (Grębocice, Krzydłowice, Duża Wólka, Obiszówek, Świnino).

Głównymi szlakami komunikacyjnymi w gminie są: droga wojewódzka nr 292 (biegnąca w kierunku Głogowa i Chobieni) oraz linia kolejowa nr 273 z Wrocławia do Szczecina, obecnie jedyna na terenie ZGZM, którą kursują pociągi pasażerskie. W skład gminy wchodzi siedemnaście sołectw, a zamieszkuje ją 5285 osób (stan z listopada 2012 r.).

Siedziba władz gminnych znajduje się w Grębocicach, a funkcję wójta pełni Roman Jabłoński.

Partnerzy:
  • Uczelnia Jana Wyżykowskiego
  • Fundacja Zielona Akcja
  • Powiat Polkowicki
  • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
  • NFOŚiGW

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST