Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Nasze gminy

Gmina Jerzmanowa

20 grudnia 2012, Małgorzata Frąckowiak

powiat głogowski

Sołectwa [12]: Bądzów, Gaiki, Jaczów, Jerzmanowa, Kurowice, Kurów Mały, Łagoszów Mały, Maniów, Modła, Potoczek, Smardzów, Zofiówka

Pozostałe miejscowości [2]: Drogomin (Halinówka), Golowice

Gmina wiejska położona w południowej części powiatu głogowskiego, w paśmie Wzgórz Dalkowskich, które od południa graniczą z Równiną Szprotawską, a od północy z Pradoliną Głogowską.

Gmina Jerzmanowa zajmuje obszar o powierzchni 63,44 km², z czego 62% przypada na użytki rolne, a 26% na lasy. Znaczne różnice wysokości względnych powodują, że krajobraz gminy jest urozmaicony, szczególnie w strefie wzniesień, porośniętych naturalnymi lasami mieszanymi.

Atrakcję stanowią też zabytki architektury: średniowieczne kościoły w Jerzmanowej i Jaczowie oraz zespoły pałacowo-parkowe w Jerzmanowej i Bądzowie.

Głównymi szlakami komunikacyjnymi w gminie są: droga krajowa nr 3 i łącząca się z nią droga wojewódzka nr 329, biegnąca z Potoczka do Głogowa. W skład gminy wchodzi dwanaście sołectw, a zamieszkuje ją 4301 osób (stan z listopada 2012 r.).

Siedziba władz gminnych znajduje się w Jerzmanowej, a funkcję wójta pełni Lesław Golba.

Partnerzy:
  • Uczelnia Jana Wyżykowskiego
  • Fundacja Zielona Akcja
  • Powiat Polkowicki
  • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
  • NFOŚiGW

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST