Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Nasze gminy

Gmina Pęcław

20 grudnia 2012, Małgorzata Frąckowiak

powiat głogowski

Sołectwa [9]: Białołęka, Droglowice (łącznie z Golkowicami i Mileszynem), Kotowice, Leszkowice, Pęcław (łącznie z Turowem), Piersna (łącznie z Kaczycami), Wierzchownia, Wietszyce, Wojszyn (łącznie z Borkowem)

Pozostałe miejscowości [5]: Borków, Golkowice, Kaczyce, Mileszyn, Turów

Gmina wiejska położona we wschodniej części powiatu głogowskiego, w obrębie Obniżenia Milicko-Głogowskiego, w jego części stanowiącej fragment naturalnej pradoliny Odry.

Gmina Pęcław zajmuje obszar o powierzchni 64,13 km², z czego aż ¾ przypada na użytki rolne i zaledwie 9% na lasy. Dominuje płaski krajobraz nizinny o wysokościach bezwzględnych od 73,7 do 81,5 m n.p.m. Północno-wschodnią granicę gminy wyznacza rzeka Odra, wzdłuż której zachowały się liczne starorzecza (Kotowice, Wietszyce, Mileszyn, Golkowice, Borków). W pasie nadodrzańskim znajduje się także większość terenów leśnych, które stanowią  siedliska dla wielu gatunków zwierząt i roślin.

Spośród zabytków architektury na uwagę zasługują kościoły w Piersnej i Białołęce, a także zespoły pałacowo-parkowe w Białołęce, Droglowicach i Leszkowicach.

Głównym szlakiem komunikacyjnym w gminie jest droga wojewódzka nr 330, łącząca Głogów z Luboszycami w powiecie górowskim. W skład gminy wchodzi dziewięć sołectw, a zamieszkuje ją 2332 osób (stan z listopada 2012 r.).

Siedziba władz gminnych znajduje się w Pęcławiu, a funkcję wójta pełni Artur Jurkowski.

Partnerzy:
  • Uczelnia Jana Wyżykowskiego
  • Fundacja Zielona Akcja
  • Powiat Polkowicki
  • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
  • NFOŚiGW

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST