Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Nasze gminy

Gmina Przemków

20 grudnia 2012, Małgorzata Frąckowiak

powiat polkowicki

Miasta [1]: Przemków

Sołectwa [10]: Jakubowo Lubińskie, Jędrzychówek, Karpie, Krępa, Łężce, Ostaszów, Piotrowice, Szklarki, Wilkocin, Wysoka

Pozostałe miejscowości [2]: Łąkociny, Węgielin

Gmina miejsko-wiejska położona w zachodniej części powiatu polkowickiego, na Równinie Szprotawskiej oraz na skraju sąsiadujących z nią Borów Dolnośląskich, w północno-wschodniej części Niziny Śląsko-Łużyckiej.

Gmina Przemków zajmuje obszar o powierzchni 108,04 km², z czego 44% przypada na użytki rolne, 33% na lasy, a 8% na wody. W całości wchodzi w skład Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, obejmującego tereny o wybitnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, składających się z wielkich stawów rybnych otoczonych bagnami i podmokłymi łąkami oraz lasów słynących z wrzosowisk, wydm śródlądowych, obfitujących w grzyby, jagody i zwierzynę łowną.

Na terenie gminy znajdują się trzy rezerwaty przyrody: „Stawy Przemkowskie” (ornitologiczny), „Buczyna Piotrowicka” (florystyczny) i „Łęgi Źródliskowe okolic Przemkowa” (florystyczny). W rejonie Piotrowic rośnie jeden z najstarszych dębów w Polsce – „Chrobry”, którego wiek szacuje się na około 760 lat. Osobliwością gminy jest również potężny schron zlokalizowany koło Wilkocina, mieszczący niegdyś główny sztab dowodzenia i centrum łączności wojsk radzieckich, a dziś będący miejscem zimowania nietoperzy.

Warto też wiedzieć, że Przemków szczycił się dawniej jedną z najwspanialszych rezydencji na Śląsku, należącą do książąt z rodu Schleswig-Holstein, po której przetrwały jedynie zabudowania folwarczne i rozległy park.

W ostatnich latach jedną z najważniejszych atrakcji miasta stała się cykliczna impreza o nazwie „Dolnośląskie Święto Miodu i Wina”, organizowana od 1999 r. w ostatni weekend września.

Głównymi szlakami komunikacyjnymi w gminie są: droga krajowa nr 12 i droga wojewódzka nr 328, które krzyżują się w Przemkowie. W skład gminy wchodzi jedno miasto i dziesięć sołectw, a zamieszkuje ją 8872 osób (stan z listopada 2012 r.).

Siedziba władz gminnych znajduje się w Przemkowie, a funkcję burmistrza pełni Stanisław Pępkowski.

Partnerzy:
  • Uczelnia Jana Wyżykowskiego
  • Fundacja Zielona Akcja
  • Powiat Polkowicki
  • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
  • NFOŚiGW

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST