Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Nasze gminy

Gmina Radwanice

20 grudnia 2012, Małgorzata Frąckowiak

powiat polkowicki

Sołectwa [13]: Buczyna, Drożów, Drożyna, Jakubów, Kłębanowice, Lipin, Łagoszów Wielki, Nowa Kuźnia, Nowy Dwór, Przesieczna, Radwanice, Sieroszowice, Strogoborzyce

Pozostałe miejscowości [4]: Borów, Dobromil, Teodorów, Ułanów

Gmina wiejska położona w środkowej części powiatu polkowickiego, w obrębie Równiny Szprotawskiej i Wzgórz Dalkowskich.

Gmina Radwanice zajmuje obszar o powierzchni 83,97 km², z czego ponad ¾ przypada na użytki rolne, a jedynie 14% na lasy. W części południowej, leżącej w otulinie i w granicach Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, przeważa krajobraz nizinny w postaci pól uprawnych, łąk i pastwisk, poprzecinanych siecią drobnych cieków i rowów wodnych. Północna część, stanowiąca fragment Wzgórz Dalkowskich, charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu i większą ilością lasów. Różnica wysokości pomiędzy tymi obszarami wynosi aż 86 m.

Główną atrakcją przyrodniczą gminy jest rezerwat przyrody „Buczyna Jakubowska”, natomiast do najcenniejszych zabytków architektury należą: kościoły w Jakubowie, Buczynie, Łagoszowie Wielkim i Sieroszowicach oraz zespół pałacowo-parkowy w Sieroszowicach. Ta ostatnia miejscowość znana jest także dzięki odkryciu złóż rudy miedzi w 1957 r., które wywarło zasadniczy wpływ na najnowsze dzieje regionu i przyczyniło się do powstania zagłębia miedziowego.

Do gminnych atrakcji należy też coroczny festyn o nazwie „Jarmark Świętego Jakuba Apostoła”, organizowany latem w Jakubowie.

Głównymi szlakami komunikacyjnymi w gminie są drogi krajowe nr 3 i nr 12, które krzyżują się na północ od Radwanic. W skład gminy wchodzi trzynaście sołectw, a zamieszkuje ją 4604 osób (stan z listopada 2012 r.).

Siedziba władz gminnych znajduje się w Radwanicach, a funkcję burmistrza pełni Sabina Zawis.

Partnerzy:
  • Uczelnia Jana Wyżykowskiego
  • Fundacja Zielona Akcja
  • Powiat Polkowicki
  • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
  • NFOŚiGW

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST