Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

O Związku

Historia

20 grudnia 2012, Małgorzata Frąckowiak

Idea powołania Związku zrodziła się już w 1992 r., kiedy pięć sąsiadujących ze sobą gmin – Polkowice, Chocianów*, Gaworzyce, Grębocice i Radwanice – wyraziło wolę wspólnego działania na rzecz poprawy warunków życia swoich mieszkańców. Chęć ścisłej współpracy znalazła swój wyraz w utworzeniu przez te gminy związku komunalnego o nazwie: „Związek Gmin Zagłębia Miedziowego”. W tym składzie Związek został zarejestrowany 8 czerwca 1994 r., a w niedługim czasie dołączyły do niego kolejne gminy: w 1995 r. Przemków, w 1998 r. Pęcław oraz w 1999 r. Jerzmanowa. Obecnie Związek Gmin Zagłębia Miedziowego zrzesza osiem gmin: 6 z powiatu polkowickiego i 2 gminy powiatu głogowskiego.

Zadania Związku. Celem ZGZM było wspólne rozwiązywanie problemów społeczno – gospodarczych stojących przed regionem. Główne zadania jakie stały przed ZGZM to: stworzenie Powiatu Polkowickiego w granicach związku, walka z bezrobociem i przeciwdziałanie jego skutkom społeczno – ekonomicznym, opracowanie programu restrukturyzacji rolnictwa oraz współpraca w zakresie budownictwa komunalnego, ochrony środowiska, oświaty i kultury.

ZGZM nie był doraźną akcją polityczną, lecz służyć miał rozwojowi i integracji gmin członkowskich. Świadczą o tym realne mechanizmy finansowe, które posiadał. Gminy członkowskie oddawały po jednym procencie swych dochodów do wspólnego budżetu. Z budżetu finansowane były wydatki w wielu sferach, na przykład w rolnictwie, gospodarce mieszkaniowej. Dofinansowanie objęło również oświatę i wychowanie, kulturę fizyczną oraz sport. We wrześniu 1994 r. Burmistrz Polkowic, Emilian Stańczyszyn został pierwszym Przewodniczącym Zarządu ZGZM. W następnych latach funkcję tę sprawowali kolejni wójtowie i burmistrzowie.

To, że Związek był mocną i kreatywną grupą pokazał rok 1998, kiedy z jego inicjatywy powołano Polkowicką Miejską Strefę Usług Publicznych, będącą następnie podstawą do utworzenia powiatu polkowickiego. Dziś, pomimo utworzenia drugiego szczebla administracji samorządowej, jaką jest powiat, działalność Związku jest w dalszym ciągu pożądana. Związek poszukuje takich płaszczyzn współpracy, które nie powielałyby działań samorządów gminnych, lecz uzupełniały je i rozwijały. Główny nacisk stawia więc na zadania i projekty z zakresu ekologii, gospodarki energetycznej, gospodarki odpadami, turystyki itp. Tworzone są dla wszystkich gmin Związku wspólne projekty rozwojowe i dokumentacje.

Na zlecenie Związku opracowano m.in. projekty założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz, program wykorzystania biomasy dla celów energetycznych, przeglądy ekologiczne i instrukcje eksploatacji dla składowisk komunalnych z obszaru Związku itp. Opracowywane zostały gminne programy ochrony środowiska oraz projekt wspólnego planu gospodarki odpadami dla gmin należących do Związku. Jednocześnie przystąpiono do rozbudowy infrastruktury turystycznej na obszarze 8 gmin. Ponadto ZGZM w ciągu ostatnich kilku lat zaczął realizować szereg projektów, w większej części finansowanych spoza własnego budżetu. Związek uzyskał dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Polkowicach, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W czerwcu 2009 roku zmienił się adres Związku – jego siedzibą stał się nowo wybudowany obiekt przy ulicy Małej 1. Tu mieści się Biuro ZGZM, tu też przeważnie obraduje Zarząd Związku.

Za przełomowy w dotychczasowej historii ZGZM można uznać rok 2012, kiedy to sektorowi publicznemu przekazano kontrolę nad rynkiem odpadów komunalnych. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy obligatoryjnie przejęły obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów. Samorządy ZGZM przekazały te zadania Związkowi.

Od tego czasu ZGZM zajął się organizacją systemu gospodarki odpadami na swoim terenie. Budowa systemu, jego infrastruktury, organizacja transportu, odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych stały się dominującą działalnością Związku.

 

* Gmina Chocianów była członkiem ZGZM do dnia 16.06.2010r. Ponownie wstąpiła do Związku w 7.05.2012 r.

Partnerzy:
  • Uczelnia Jana Wyżykowskiego
  • Fundacja Zielona Akcja
  • Powiat Polkowicki
  • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
  • NFOŚiGW

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST