Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Poziomy recyklingu

28 czerwca 2013, Małgorzata Frąckowiak

Na podstawie sprawozdań złożonych przez firmy, zajmujące się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie ZGZM, w 2015 r. osiągnięto następujące wielkości:

odpady biodegradowalne: 0,0% ograniczenia masy odpadów- przy dopuszczalnym poziomie odpadów kierowanych do składowania 50%,

– poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło – 34,4% – przy minimalnym dopuszczalnym poziomie 14%,

– poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 73,7% – przy minimalnym dopuszczalnym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 38 %.

Partnerzy:
  • Uczelnia Jana Wyżykowskiego
  • Fundacja Zielona Akcja
  • Powiat Polkowicki
  • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
  • NFOŚiGW

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST