Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Walory przyrodnicze

Obszary chronione

20 grudnia 2012, Małgorzata Frąckowiak

Dolina Czarnej Wody

Obszar chronionego krajobrazu „Dolina Czarnej Wody” obejmuje środkową część zlewni rzeki Czarnej Wody, o całkowitej powierzchni 23,3 km2. Występują tu lasy zdominowane przez drzewostan sosnowy, z nieznaczną domieszką dębu.

Lasy Chocianowskie

Obszar chronionego krajobrazu „Lasy Chocianowskie” obejmuje zwarte powierzchnie leśne, łąki oraz część miasta Chocianów wraz z zabytkowym parkiem pałacowym. Powierzchnia całkowita chronionego obszaru wynosi 63,9 km2, z czego 48,4 km2 przypada na lasy.

Wzgórza Dalkowskie

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Grodowiec”

Partnerzy:
  • Uczelnia Jana Wyżykowskiego
  • Fundacja Zielona Akcja
  • Powiat Polkowicki
  • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
  • NFOŚiGW

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST