Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Walory przyrodnicze

Rezerwaty przyrody

20 grudnia 2012, Małgorzata Frąckowiak

Buczyna Jakubowska

Rezerwat leśny położony w środkowej części Wzgórz Dalkowskich, na terenie leśnictwa Dobromil w gminie Radwanice, na północny zachód od wsi Jakubów. Powstał w 2001 r. na obszarze o powierzchni 19,54 ha, w celu ochrony unikatowych fragmentów naturalnych lasów bukowych, grądów i łęgów, a także rzadkich gatunków roślin.

Rezerwat położony jest na wysokości około 220 m n.p.m., zajmuje silnie pofałdowaną partię zachodniego zbocza wierzchowiny Wzgórz Dalkowskich, poprzecinaną wąwozami. Na zboczach występują źródliska, z których powstają potoki spływające ku Równinie Szprotawskiej. Kilka z nich tworzy w obniżeniu naturalny, śródleśny staw. Na stosunkowo niewielkiej powierzchni występują tu bogate zbiorowiska roślinne, charakterystyczne dla Wzgórz Dalkowskich. Należą do nich buczyny oraz grądy z przewagą dębu, grabu i lipy, o bogatej florze runa. Spotkać tu można wiele gatunków roślin naczyniowych, takich jak: fiołek leśny, zawilec gajowy, bluszcz pospolity, konwalijka dwulistna, gwiazdnica, paproć orlica, kokoryczka wielokwiatowa, piżmaczek wiosenny, kuklik zwisły, zawilec i przylaszczka. Ornitofaunę reprezentują: drozd, gołąb siniak, zięba, świstunka, kos, dzięcioł duży, szpak, kowalik, sikora modra, dzięcioł czarny.

Buczyna Piotrowicka

Rezerwat florystyczny o powierzchni 171,27 ha, położony w granicach Przemkowskiego Parku Krajobrazowego.

Dalkowskie Jary

Rezerwat przyrody położony w środkowej części Wzgórz Dalkowskich, na terenie leśnictwa Dalków w gminie Gaworzyce, około 1 km na południowy zachód od wsi Dalków. Utworzony w 1972 r. na obszarze o powierzchni 17,05 ha (w 2002 r. powiększony do 36,12 ha) w celu zachowania naturalnych zbiorowisk roślinnych (dębów i lasów z przewagą buka) oraz rzadkich gatunków roślin chronionych. Ochronie podlegają też formy geomorfologiczne terenu oraz krajobraz kulturowy. Występują tu wzgórza o stromych zboczach, żłobione siecią wąwozów. Na stosunkowo małej powierzchni różnica między wysokościami bezwzględnymi wynosi 65 m (150-215 m). W partii szczytowej rezerwatu znajdują się relikty dwóch grodzisk obronnych pochodzących z okresu kultury łużyckiej i wczesnego średniowiecza.

Łęgi Źródliskowe okolic Przemkowa

Rezerwat florystyczny o powierzchni 140,22 ha, położony w granicach Przemkowskiego Parku Krajobrazowego.

Stawy Przemkowskie

Rezerwat ornitologiczny o powierzchni 1046 ha, utworzony na obszarze rozległego kompleksu stawów hodowlanych, w granicach Przemkowskiego Parku Krajobrazowego.

Uroczysko Obiszów

Leśny rezerwat florystyczny położony na północnych zboczach głównego grzbietu Wzgórz Dalkowskich, na terenie leśnictwa Obiszów w gminie Grębocice, około 1,8 km na zachód od Obiszowa. Utworzony w 1972 r. na obszarze o powierzchni 6,28 ha, w celu zachowania naturalnych zbiorowisk roślinnych, rzadkich gatunków roślin chronionych i form geomorfologicznych terenu. Znajduje się na terenie pagórkowatym, żłobionym siecią wąwozów, ze źródliskami wykorzystywanymi jako ujęcia wody pitnej. Na stosunkowo małej powierzchni rezerwatu różnica wysokości względnych wynosi 30 m (140-170 m). Występuje tu fragment lasu grądowego o bogatej i naturalnej florze rodzimej. W drzewostanie przeważają dęby szypułkowe i graby zwyczajne, których wiek przekracza 150 lat. Uzupełniają je olsze czarne, świerki pospolite, klony jawory, sosny zwyczajne oraz lipy drobnolistne. Na terenie rezerwatu występuje około 220 gatunków roślin naczyniowych, m.in. fiołek leśny, kruszczyk połabski, bluszczyk kurdybanek oraz bodziszek leśny.

 

Partnerzy:
  • Uczelnia Jana Wyżykowskiego
  • Fundacja Zielona Akcja
  • Powiat Polkowicki
  • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
  • NFOŚiGW

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST